Offerte aanvragen?

Vul het formulier in!
Adresgegevens:


Pro Monitoring

Mercuriusweg 37

3771 NC Barneveld

Tel: 0342 400 606


'Specialist in luchtonderzoek en luchtmetingen'

Pro-monitoring-gebouw

Pro Monitoring is een inspectie-instelling voor luchtonderzoek met oog voor een optimum in prijs-kwaliteit, snelheid van uitvoering en professionele oplossingen.

Pro Monitoring verricht o.a. emissieonderzoek bij afvalverbrandingsinstallaties (afval, slib en houtverbranding), slibdrogers, stallen, asfaltinstallaties, voedselindustrie en bij de metaalverwerkende industrie. Ook provinciale en gemeentelijke overheden maken gebruik van onze diensten. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in binnenlucht onderzoek, luchtkwaliteit/samenstelling, geurproblematiek, dioxine onderzoek en werkplek/arbo metingen.

Pro Monitoring is geaccrediteerd als inspectie-instelling onder NEN-ISO 17020. Hierbij gaat het om de kwaliteit van de monsternemingen en verwerking van de gegevens.

Wij voeren onderzoek uit met betrekking tot een groot scala aan componenten: niet alleen stof, geur, ammoniak, NOx en koolwaterstoffen maar ook bijvoorbeeld metalen, chroom-6, zuren, lachgas, PCB, PAK, dioxinen en furanen.

Er is een netwerk aan contacten met nationale alsmede internationale geaccrediteerde laboratoria voor de uitvoering van analyses op het hoogst mogelijke kwalitatieve niveau. Analyses met betrekking tot zeer vluchtige organische verbindingen worden in eigen laboratorium uitgevoerd.

Pro Monitoring opereert niet alleen in geheel Nederland, maar voert tevens projecten uit in het buitenland (onder andere Frankrijk, Portugal, Hongarije, Finland, Libanon, Curacao, China). Pro Monitoring heeft zeer ervaren medewerkers in dienst, waarvan enkelen al sinds 1985 projecten uitvoeren op het gebied van onderzoek naar luchtverontreiniging.

Werkzaamheden worden verricht in het kader van:

 • Wet Milieubeheer, IPPC, activiteitenbesluit, NeR, Bva, BEES, BEMS richtlijnen.

 • Besluit luchtkwaliteit en emissiehandel.

 • Controle op goede werking van luchtemissie beperkende technieken (rendementsmetingen luchtwassers).

 • Optimalisatie van processen en haalbaarheidsonderzoeken.

 • Opstellen technische specificaties en projectmanagement.

 • Onderzoek naar geurverspreiding.

 • Garantiemetingen nageschakelde technieken.

 • Verificatie metingen continue registrerende emissie monitoren.

 • Risicobeoordeling bodemverontreiniging.

 • Geurklachten in kantoren en woningen.

 • Behaaglijkheidsklachten in kantoren en woningen.

 • ARBO werkplek onderzoek.
Updated by: NWME
Last updated: 08 June 2015