Agro >> Nieuws >> BodemScout laat verschillen in een perceel zien

BodemScout laat verschillen in een perceel zien

Sidebar Image

Binnen een perceel zijn er vaak grote verschillen in groei en opbrengst. Soms zijn deze verschillen met het blote oog zichtbaar, maar vaak ook niet. Met het nieuwe en gratis product Bodemscout kunnen klanten van Eurofins Agro de verschillen binnen percelen tot in detail zien op basis van satellietbeelden. Dit geeft nieuwe inzichten en biedt kansen om zowel productie als kwaliteit te optimaliseren.

BodemScout is te vinden in de online applicatie ‘Mijn Percelen’ waarin ook per perceel voor boeren en tuinders de analyseresultaten van het grondonderzoek sinds 1996 te vinden zijn. Deze analyseresultaten zijn nu verrijkt met satellietbeelden van de afgelopen 9 jaar. Deze beelden brengen de groeiverschillen in een perceel zeer nauwkeurig in kaart. Het stelt boeren en telers in staat om gerichte maatregelen te nemen of verder onderzoek te doen.

Handvatten voor vervolgonderzoek

“De satelliet maakt in feiten een ‘foto’ van het gewas”, vertelt Petra van Vliet. Ze is productmanager GEO bij Eurofins Agro. “Doordat de satellietbeelden van 9 jaar over elkaar heen gelegd worden, is goed te zien of problemen in een perceel van tijdelijke of structurele aard zijn. De tool filtert jaarlijkse effecten, bijvoorbeeld veroorzaakt door het weer, eruit. BodemScout geeft daarmee inzicht in de structurele variatie in het perceel; het geeft locaties aan in het perceel waar het gewas achterblijft of voorloopt in groei. Het geeft bovendien belangrijke handvatten voor nauwkeurig vervolgonderzoek. Want waardoor worden deze problemen veroorzaakt? Is er sprake van een structuurprobleem, zoals bodemverdichting? Is er sprake van een tekort of juist overmaat van nutriënten? Zijn er aaltjes? Of heeft het gewas last van een ziekte?”

Door middel van kleurverschillen wordt aangegeven waar de potentie tot betere groei hoger is dan gemiddeld (blauw) of juist slechter (rood/oranje). |bron Eurofins Agro

Meer of minder dan gemiddelde

In BodemScout wordt elk perceel onderverdeeld in vakken van 10 x 10 meter. Ieder jaar wordt op basis van de gewasgroei de afwijking van de gemiddelde groei bepaald in dat perceel. Deze wordt daarna over 9 jaar uitgedrukt in een getal. Door deze afwijkingen over 9 jaar samen te vatten, toont BodemScout de plekken waar altijd meer of minder gewasgroei is.

Petra van Vliet: “BodemScout is een aanwinst voor precisielandbouw. Telers kunnen zelf ook nog eens van ieder jaar een satellietbeeld bekijken waarin door middel van kleurverschillen wordt aangegeven of het gewas er op specifieke plekken in het perceel slechter of beter bijstaat.

Voor ieder gewas

Het type gewas dat op een perceel staat, is niet van invloed voor het resultaat in BodemScout. Doordat specifiek wordt gekeken naar de gemiddelde gewasgroei en de afwijkingen daarop in het perceel, kan de informatie gemakkelijk met elkaar vergeleken worden. Door het gewas heen kijkt BodemScout naar de bodem.

Ook voor veehouders die mais en gras verbouwen is het een zeer interessant product. Het werkt eenvoudig om voor afwijkende delen binnen een perceel extra grondonderzoek aan te vragen. Bodemscout is gratis beschikbaar voor alle klanten van Eurofins Agro.