Milieu >> Analyses >> Asbest

Bepaling van Asbest- en Anorganische Vezels in Bodem, Lucht en Materialen

Sidebar Image

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke silicaatmineralen die bestaan uit microscopisch kleine vezels. Vroeger werd asbest vooral als bouwmateriaal in meer dan 3000 toepassingen gebruikt voor zijn specifieke eigenschappen: het is hittebestendig, slijtvast, isolerend, elektrisch niet geleidend en goedkoop te verwerken. De kleine vezels kunnen echter in het lichaam doordringen en levensbedreigende ziektes zoals asbestose, longkanker of mesothelioom veroorzaken. Vanwege de gezondheidsrisico’s werd in Nederland het gebruik en de verwerking van asbesthoudende materialen sinds 1993 verboden.  

Gebruikte Technieken

Afhankelijk van de chemische samenstelling, vorm en specifieke eigenschappen wordt asbest ingedeeld in verschillende typen. Meestal wordt echter verwezen naar de kleur, waarvan wit (chrysotiel), bruin (amosiet) of blauw (crocidoliet) het meest voorkomend zijn. Aangezien asbest niet te herkennen is met het blote oog is verder onderzoek van asbestverdachte materialen met microscopie noodzakelijk. Eurofins is als onafhankelijk laboratorium geaccrediteerd voor het vaststellen van asbest door middel van licht- en polarisatiemicroscopie (PLM) en scanning elektronenmicroscopie (SEM). Hierbij wordt de aanwezigheid van asbest en het juiste type bepaald door zijn specifieke kenmerken zoals morfologie, brekingsindex en chemische structuur. Onderstaande figuren illustreren het beeld dat verkregen wordt bij de elektronenmicroscopie van een kleef- en luchtmonster met asbestvezels.

 

Naast een duidelijk beeld van de asbestvezels kan met behulp van een elektronenmicroscopie de chemische samenstelling van de vezels worden bepaald om zo volledig uitsluitsel te geven over de gebruikte soort. Dit wordt mogelijk gemaakt door het opvangen van röntgenstralen die voortkomen uit de interacties tussen de elektronenstraal van de SEM en de onderzochte materie. 

Wetgeving

Aangezien asbest nog terug te vinden is in tal van gebouwen, producten en in de grond, bestaan er nog steeds gezondheidsrisico’s. Om deze te beperken bestaat uitgebreide regelgeving voor de inventarisatie (conform SC 540), analyse en verwijdering van asbest. Het laboratorium van Eurofins Omegam is geaccrediteerd voor de volgende asbestonderzoeken:

 • Voor de bepaling van asbestconcentraties in binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt:
  • NEN-ISO 16000-27 ‘Binnenlucht – bepaling voor de neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM'
  • NEN-ISO 14966 ‘Ambient air – determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles – scanning electron microscopy methode
 • NEN 5896 ‘Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie’
 • NEN 5897 (2005) ‘Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat’
 • NEN 5898 ‘Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat’
 • NEN 5707 (2003) ‘Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond’

 De analyses zijn geaccrediteerd onder het registratienummer L086 bij de Raad voor Accreditatie. 

Eurofins

Als milieulaboratorium met een breed pakket aan fysische, biologische en chemische analyses wil Eurofins ook uw partner zijn voor onafhankelijke asbestanalyses.

Eurofins onderscheidt zich door een hoge leverbetrouwbaarheid en zeer korte doorlooptijden. Zo krijgt u de resultaten van uw kleef-, lucht- en materiaalmonsters steeds de volgende werkdag overzichtelijk gerapporteerd in het analysecertificaat. Verder faciliteren wij uw monstername door het aanleveren van de juiste materialen en apparatuur aan zeer competitieve prijzen.

Om de keuze voor Eurofins gemakkelijk te maken, even alles op een rijtje:

 • Onafhankelijk laboratorium
 • Gemakkelijk te bestellen gebruiksartikelen
 • Flexibele logistiek
 • Koppeling met IAD-online en ProBISTM voor een vlotte opdrachtverstrekking
 • Rapportage van resultaten PLM en SEM de volgende werkdag
 • Spoedmogelijkheden PLM-analyse met overnight service of 1-uurs service bij zelf aanleveren van de monsters
 • One Stop Shop: al uw milieu-analyses bij één betrouwbare partner