Milieu >> Analyses >> Bodem

Bodem

Sidebar Image

U kunt de resultaten van onze analyses gebruiken bij alle vormen van bodemonderzoek en bodemsanering. Het bereik van bodem- en grondwateranalyses omvat alle milieurelevante stoffen. 

De voorbehandelings- en analysemethoden die we gebruiken, zijn geheel conform nationale en internationale wetgeving en normering. Zo behoren onder meer NEN 5740, SAP en PAS tot ons standaard analyseportfolio, net als Royal Decreto en stortpakketten.

DSM Maarsen_Gert