Milieu >> Analyses >> Bouwstoffen

Bouwstoffen

Sidebar Image

Gebouw slopenDe overheid wil het hergebruik en de nuttige toepassing van afvalstoffen maximaal stimuleren. Door middel van samenstellingsonderzoek en uitloogproeven kunnen we bepalen of bouwstoffen - vormgegeven of niet - in aanmerking komen voor hergebruik.

We zijn gespecialiseerd in analyses in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Voor het AP04-onderzoek heeft het Ministerie van VROM ons aangewezen voor de levering van SG1-, SB1-, SG2-, SB2-, U1- en U2-analysepakketten. Deze pakketten omvatten het gehele traject van monstervoorbehandeling, samenstellingsonderzoek en uitloogonderzoek. De individuele parameters zoals minerale olie, cyanide, aromaten, zware metalen en anionen, kunt u binnen het AP04-onderzoek ook los aanvragen.UitloogonderzoekGeluidswal
Bouwstoffen kunnen zowel in als op de bodem gebruikt worden. Om het gedrag van de componenten waaruit de bouwstoffen zijn samengesteld vast te stellen, bootsen we in het laboratorium situaties na die vergelijkbaar zijn met weersinvloeden zoals regen en de daardoor veroorzaakte emissie naar bodem en grondwater. De algemene term voor dit soort proeven is: uitlogen. De meest voorkomende vormen van uitloogonderzoek zijn de kolomproef, de schudproef en de diffusieproef.

Stortplaatsen
We zijn gespecialiseerd in samenstellings- en uitloogonderzoek in het kader van het Europese Stortbesluit (landfill directive). Dit onderzoek voldoet volledig aan de internationale eisen en we leveren specifieke stortplaatspakketten voor samenstellings- en uitloogonderzoek.