Milieu >> Analyses >> TerrAttesT

TerrAttesT®

Sidebar Image

TerrAttesT® is een complete bodemonderzoekformule. Met deze formule kunnen opdrachtgevers, op basis van toepasselijke regelgeving, snel een verantwoorde uitspraak doen over de aard en mate van verontreiniging in grond- en grondwatermonsters. Voor TerrAttesT® maakt ons laboratorium gebruik van de meest geavanceerde analysetechnieken voor de directe, kwalitatieve én kwantitatieve meting van meer dan 200 verbindingen. Nader onderzoek van verhoogde screeningsparameters is daardoor overbodig. Een wezenlijk aspect van TerrAttesT® is een innovatief logistiek systeem dat de opdrachtgever veel tijd bespaart. Zowel bij opdrachtverstrekking ("pot = opdracht") als bij de verwerking van - de helder gepresenteerde - analyseresultaten.

TerraTesTLarge

Wereldwijd erkend
Overal ter wereld ervaren bodemadviseurs de specifieke voordelen die TerrAttesT® biedt. Van Stockholm tot Kaapstad en van Buenos Aires tot Tokio wordt TerrAttesT® ingezet bij onder meer bodemsanering, monitoringen en due diligence projecten. Via onze eigen vestigingen en de laboratoria van de Eurofins groep hebben wij een zeer grote internationale reikwijdte. Zo hebben onze klanten met lokale service een wereldwijd bereik.

TerrAttesT® biedt:

Tijdbesparing:

 • De standaard levertijd is 5 werkdagen, maar 3 werkdagen spoed is ook mogelijk
 • > 200 componenten worden kwantitatief bepaald, er is dus geen aanvullende monstername en analyse nodig.

Kwaliteit:

 • Alle individuele componenten zijn ISO 17025 geaccrediteerd.

Logistiek voordeel:

 • Lagere monstername en transportkosten door lage monstervolumes:
  < 80 gram grond
  < 200 ml water
 • Geen tijd in opdrachtverstrekking door uniek concept: "Pot = Opdracht"

Commercieel voordeel:

 • De prijs is veel interessanter dan die van de traditionelere, meer beperkte analysepakketten.
 • De tijdbesparing in de opdracht en de verstrekking van het resultaat leveren meer projectefficiëntie. 

Meer informatie vindt u hier:

TerrAttesT® brochure

TerrAttesT® 7.23 Spectrumsheet

Voor het transport van TerrAttesT® monsters van buiten de Benelux kan gebruik gemaakt worden van het:

TerrAttesT® chain of custody form