Milieu >> Downloads >> Downloads TerrAttesT

Downloads TerrAttesT®

Sidebar Image

Met TerrAttesT® meten we de aanwezigheid van meer dan 200 milieugevaarlijke stoffen in grond- en grondwatermonsters. De resultaten zijn grondig en volledig en aanvullende analyses zijn onnodig. TerrAttesT® is volledig NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd. Dat betekent dat alle meer dan 200 individuele componenten geaccrediteerd zijn, waardoor u volledige betrouwbaarheid van de resultaten heeft.
Met TerrAttesT® leveren wij een uniek bodemanalyseproduct, waarmee uw bodemonderzoek extra terrein wint. TerrAttesT® onderscheidt zich van andere zogenaamde multicomponentenanalyses door de hoge kwaliteit, uiterst lage detectiegrenzen en spectaculair lagere benodigdheden monstermateriaal. En daarmee is TerrAttesT®, de integrale bodemanalyse, bij uitstek dé methode voor uw bodemonderzoek!

Meer informatie:
TerrAttesT brochure TerrAttesT Spectrumsheet method
TerrAttesT ® Brochure TerrAttesT® Spectrumsheet 7.23 TerrAttesT methode
Opdrachtformulieren:
TerrAttesT chain of custody form TerrAttesT® opdrachtformulier