Milieu >> Nieuws >> Eurofins mailing tijdelijk handelingskader PFAS

Eurofins mailing tijdelijk handelingskader PFAS

Sidebar Image

17 juli 2019

Beste Opdrachtgever,

Op 8 juli jl. is het tijdelijke handelingskader PFAS met bijbehorende aangepaste stoffenlijst (12/7) gepubliceerd. Wat dit voor u en uw klanten betekent kunt u hier terugvinden:
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk

Tevens heeft bodemplus een FAQ opgesteld die u hiervoor kunt raadplegen.

Eurofins kan, zowel voor PFAS als GenX, voor (AP04) grond voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan dit stoffenpakket. Voor waterbodem/slib geldt dat 1 stof (EtFOSAA) een rapportagegrens heeft van 0,1 μg/kg ds. Eurofins voert de analyses op PFAS en GenX in eigen beheer uit in ons laboratorium in Amsterdam. Sinds 2011 hebben onze analisten hier ruime ervaring mee opgedaan. Voor uw projecten kunt u gebruik maken van het artikel PFAS-38. Dit pakket bevat alle stoffen die in de stoffenlijst staan genoemd zijn. Hierin zijn tevens zowel de lineaire en vertakte PFOS en PFOA opgenomen, evenals de bijbehorende sommaties.

Uiteraard zullen wij ook op korte termijn een nieuw artikel beschikbaar stellen met daarin de PFAS-28 volgens de aangepaste stoffenlijst van 12 juli jl.

Indien u PFAS en/of GenX i.c.m. AP04 onderzoek wilt laten bepalen kan volstaan worden met de standaard AP04 verpakking (emmer). Wanneer u dit in het kader van een verkennend of indicatief (NEN) onderzoek wilt laten onderzoeken, dient het monster te worden aangeboden in een kunststof verpakking met codering OME402.

Deze stoffen vallen voorlopig nog niet onder de vigerende AS3000 en/of AP04 protocollen. Dit houdt in dat hiervoor nog geen accreditatie en erkenning voor van toepassing zijn. Wat de levertermijn betreft dient u uit te gaan van ca. 10 werkdagen. Afhankelijk van het aanbod zal dit de komende tijd kunnen variëren. Wij blijven onze capaciteit uitbreiden om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor de actuele levertermijnen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Indien u vragen heeft over onze mogelijkheden op het gebied van PFAS, neemt u dan gerust contact op met uw vaste contactpersonen.


Met vriendelijke groet,
Sales Team Eurofins Analytico & Eurofins Omegam