Services >> Asbest & Inventory of Hazardous Materials >> Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Sidebar Image

Indien gewenst kan Eurofins het gehele proces van sloop en/of renovatie begeleiden. Daarvoor kunt u de Eurofins collega’s van Sanitas Milieukundig Adviesbureau inschakelen.

Voorbeelden van processen die Eurofins/Sanitas voor u kan begeleiden:

  • Het indienen sloopmelding en het verdere vergunningstraject;
  • Het opstellen sloopbestekken of de VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) plannen;
  • De aanbesteding van asbestverwijdering en/of -sloop (inclusief aanwijzing op locatie, nota's van inlichtingen en gunningsadvies);
  • De begeleiding van sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering;
  • De directievoering of (deels) begeleiding van de asbestverwijdering (inclusief overleg met betrokken partijen, controle op de werkzaamheden, bewaking van de planning, kosten en meer-/minderwerk, opstellen dagrapportages);
  • De communicatie met bewoners/gebruikers/omwonenden;
  • De oplevering van de asbestverwijdering (inclusief rapportage, vrijgavecertificaten en stortbonnen);
  • De coördinatie documentverwerking in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Wilt u meer informatie over de projectbegeleidingsmogelijkheden van Eurofins-Sanitas, neem dan contact op met uw contactpersoon of via yanniskramer@eurofins.com. Onze experts helpen u graag verder.