Services >> Ecologisch & hydrobiologisch onderzoek >> Ecotoxicologie en risicobeoordeling

Ecotoxicologie en risicobeoordeling

Sidebar Image

Eurofins AquaSense heeft ecologen en ecotoxicologen in dienst, die deskundig zijn op het gebied van ecologische risico’s. Ze hebben ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar verontreinigingen in (afval)water en water- en landbodems.

U kunt bij Eurofins AquaSense terecht voor o.a. de volgende analyses en diensten:

  • Chronische en acute bioassays
  • Effluentonderzoek (TEB)
  • Ecologische risicobeoordeling van land- en waterbodem (o.a. TRIADE aanpak)
  • KRW en KRM
  • Ballastwateronderzoek

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AmyStorm@eurofins.com.