Services >> Specialistisch onderzoek >> Bestrijdingsmiddelen

Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen

Sidebar Image

Bestrijdingsmiddelen (biologisch of synthetisch) worden bewust in ons leefmilieu gebracht om ongewenste organismen te bestrijden. Ze worden zowel in de agrarische sector als in de land- en tuinbouw toegepast.

Bestrijdingsmiddelen komen in diverse vormen voor in het milieu. Door persistente en bio-accumulatieve eigenschappen worden bestrijdingsmiddelen wereldwijd aangetroffen in grond, water, lucht en in organismen op alle niveaus binnen de voedselketen. Vooral in organismen bovenaan de voedselketen worden hoge concentraties gemeten. Een aantal bestrijdingsmiddelen is opgenomen in verschillende regelgevingen, zoals het internationale milieuverdrag en de lijst met prioritaire stoffen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Binnen Europa geldt voor alle bestrijdingsmiddelen een milieugrenswaarde van 0,1 µg/l. In Nederland wordt door RWS Waterdienst regelmatig een landelijk monitoringsprogramma en een grootschalige screening van bestrijdingsmiddelen uitgevoerd. Chemische analyses worden door Eurofins gedaan, waarbij enkele honderden bestrijdingsmiddelen kwantitatief bepaald kunnen worden tot zeer lage concentraties (ng/l).

Meer informatie over onze specialties vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.