Services >> Specialistisch onderzoek >> Biociden

Onderzoek naar biociden

Sidebar Image

Biociden zijn chemische of biologische middelen, die ongewenste organismen bestrijden of hun effecten minimaliseren. Zij hebben niet als doel gewassen te beschermen, maar worden bijvoorbeeld gebruikt in huishoudens, openbare ruimten of bedrijven. Er zijn vele soorten biociden zoals conserveringsmiddelen, insecticiden, balsemvloeistof en vuilwerende coatings voor schepen.

Biociden verspreiden zich in het milieu door onder andere wind, regen, afspoeling en uitloging vanuit de bodem naar grond- en oppervlaktewater. De werkzame bestanddelen van biociden kunnen naast het effect op het ongewenste organisme ook schadelijke gevolgen hebben voor andere organismen en vormen een risico voor de gezondheid en het milieu.

Biociden moeten eerst beoordeeld worden op werking en veiligheid voor mens en milieu voordat ze verhandeld mogen worden. Dit is vastgelegd in de Europese Richtlijn 98/8/EG. In Nederland vallen biociden onder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Eurofins heeft een analysepakket samengesteld voor de niet (meer) toegelaten biociden en biociden die veelvuldig worden aangetroffen in milieumonsters.

Meer informatie over onze specialties vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.