Eurofins Nederland NL >> ProMonitoring

Pro Monitoring - Luchtonderzoek en luchtmetingen

'Specialist in luchtonderzoek en luchtmetingen'

Pro-monitoring-gebouw

Pro Monitoring is een inspectie-instelling voor luchtonderzoek met oog voor een optimum in prijs-kwaliteit, snelheid van uitvoering en professionele oplossingen.

Pro Monitoring verricht o.a. emissieonderzoek bij afvalverbrandingsinstallaties (afval, slib en houtverbranding), slibdrogers, stallen, asfaltinstallaties, voedselindustrie en bij de metaalverwerkende industrie. Ook provinciale en gemeentelijke overheden maken gebruik van onze diensten. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in binnenlucht-, buitenlucht- en werkplekonderzoek.

Pro Monitoring is geaccrediteerd als inspectie-instelling onder NEN-ISO 17020. Hierbij gaat het om de kwaliteit van de monsternemingen en verwerking van de gegevens.

Wij voeren onderzoek uit met betrekking tot een groot scala aan componenten: niet alleen stof, geur, ammoniak, NOx en koolwaterstoffen maar ook bijvoorbeeld metalen, chroom-6, zuren, lachgas, PCB, PAK, dioxinen en furanen.

Er is een netwerk aan contacten met nationale alsmede internationale geaccrediteerde laboratoria voor de uitvoering van analyses op het hoogst mogelijke kwalitatieve niveau. Analyses met betrekking tot zeer vluchtige organische verbindingen worden in eigen laboratorium uitgevoerd.

Pro Monitoring opereert niet alleen in geheel Nederland, maar voert tevens projecten uit in het buitenland (onder andere Frankrijk, Portugal, Hongarije, Finland, Libanon, Curacao, China). Pro Monitoring heeft zeer ervaren medewerkers in dienst, waarvan enkelen al sinds 1985 projecten uitvoeren op het gebied van onderzoek naar luchtverontreiniging.

Werkzaamheden worden verricht in het kader van:

 • Wet Milieubeheer, IPPC, activiteitenbesluit, BEES richtlijnen.

 • Besluit luchtkwaliteit.

 • Controle op goede werking van luchtemissie beperkende technieken (rendementsmetingen luchtwassers).

 • Optimalisatie van processen en haalbaarheidsonderzoeken.

 • Opstellen technische specificaties en projectmanagement.

 • Garantiemetingen nageschakelde technieken.
 • Verificatie metingen continue registrerende emissie monitoren
 • Onderzoek naar geurverspreiding.

 • Risicobeoordeling bodemverontreiniging.

 • Geurklachten in kantoren en woningen.

 • Behaaglijkheidsklachten in kantoren en woningen.

 • ARBO werkplek onderzoek.
Contact Nederland

Online offerte ! !

Vul het formulier in!

Adresgegevens:

Pro Monitoring
Mercuriusweg 37
3771 NC Barneveld
Tel: 0342 400 606