ProMonitoring >> Diensten >> Advies Luchtmetingen

Advies Luchtmetingen

Sidebar Image

De kernactiviteit van Pro Monitoring is de uitvoering van kwalitatieve luchtmetingen.
Wij weten dan ook als geen ander de uitkomsten van luchtmetingen op waarde te schatten.
Wij zetten deze praktische kennis graag voor uw projecten in!

Enkele vragen die wij voor u kunnen beantwoorden zijn:

 • Welk toetsingskader is van toepassing op de lucht emissies?
 • Welke emissiebronnen en op welke componenten moet er gemeten worden?
 • Wat is de (on)betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de uitkomsten?
 • Vindt er overschrijding plaats van geur normen?
 • Voldoet de emissie aan de NeR?
 • Voldoet de emissie aan de Europese IPPC regelgeving en BBT emissie niveaus BREF's?
 • Welke luchtemissie beperkende maatregelen kunnen er genomen worden?

kunnen wij snel en kosteneffectief voor u beantwoorden.

Dit kan van belang zijn bij:

 • Aanvraag procedures om een milieuvergunning in kader van Wet Milieubeheer.
 • Toetsing van stikstofdioxiden (NO2) en fijn stof (PM10) emissie aan wettelijke emissie- en luchtkwaliteitseisen.
 • Beroep en bezwaar procedures.
 • Het luchttechnisch onderbouwen van ruimtelijke ontwikkelingsplannen (bestemmingsplan procedures).

Afhankelijk van uw vraag maken wij een projectplan en kostenbegroting. Als dit wenselijk is, kunnen bepaalde werkzaamheden door andere deskundigen binnen of buiten uw bedrijf worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat u Pro Monitoring het projectmanagement laat uitvoeren zodat u geen omkijken meer heeft naar de communicatie activiteiten richting andere belanghebbenden (denk aan omwonenden, bevoegd gezag, management, etc.).

Mocht u meer informatie willen ontvangen, neem dan contact met ons op.Download hier de brochure ''Bepalen van de luchtkwaliteit'' voor meer informatie over luchtkwaliteit.


Klik hier om terug te gaan.