ProMonitoring >> Diensten >> Bodemluchtmetingen

Bodemluchtmetingen

Sidebar Image

Bodemluchtmetingen worden verricht in de volgende situaties:

  • Ten behoeve van een snelle afperking (risico beoordeling) van een verdachte locatie met
    bodemverontreiniging.
  • In situaties waarbij vastgesteld moet worden of er sprake is van een mogelijke beinvloeding
    van de luchtkwaliteit van een bovengelegen woning of toekomstige woningen.

Pro Monitoring voert deze bodemluchtmetingen uit met geavanceerde meetapparatuur zoals
mobiele gaschromatografen waarbij ter plaatse zowel kwalitatieve als kwantitatieve
analyseresultaten worden verkregen.

BodemluchtmetingMeer informatie over bodemonderzoek? Download de flyers.

Bodemluchtmetingen.

Activiteiten Bodem en ondergrond

Advies meten bodem- en binnenlucht


Klik hier om terug te gaan.