Diensten >> Emissiemetingen >> Geuronderzoek

Geuronderzoek

Sidebar Image

Geuronderzoek

Onaangename geuren in ons omgeving zijn een obstakel en het is ook gevaarlijk voor de gezondheid. Onaangename geuren kunnen lichamelijke klachten veroorzaken. Enkele voorbeelden zijn: slechte ademhaling, hoofdpijn en misselijkheid.

Geurverspreiding wordt berekent om de geursituatie in bedrijven en in woon- leefomgeving in kaart te brengen.
Veel bedrijven hebben last van onaangename geuren. Pro Monitoring doet onderzoeken aan afgaskanalen, luchtwassers bij stallen, oppervlaktebronnen (bijvoorbeeld slibopslag), woon- en leefruimte en diffuse bronnen.

Waterzuiveringsinstallatie luchtwasser

Geuronderzoek wordt uitgevoerd in het kader van:

  • Een aanvraag om milieuvergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.
  • Een meetverplichting opgenomen in de vigerende vergunning van een bedrijf.
  • Stank en geur overlast situaties waarbij het aspect geur niet exact is vastgelegd in de vergunning en/of waarbij de oorzaak van de overlast niet bekend is.

Klik hier om terug te gaan.