ProMonitoring >> Diensten >> Verspreidingsberekeningen

Verspreidingsberekeningen

Sidebar Image

Een verspreidingsmodel is slechts één van de manieren om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit. Een andere manier is het meten van de luchtkwaliteit. Voor luchtverontreinigende stoffen wordt de luchtkwaliteit bepaald door monstername en analyse met behulp van meetinstrumenten.

Voor de lucht verspreidingsberekeningen wordt door Pro Monitoring gebruik gemaakt van PLUIM-PLUS. Dit is een model binnen de Nieuw Nationaal Model.
Het Nieuw Nationaal Model benadert met behulp van rekenregels de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen. Dit brengt een zekere onnauwkeurigheid met zich mee, maar dat geldt ook voor metingen; in veel gevallen heeft toepassing van een model de voorkeur.

Luchtverspreiding berekening wordt onder andere uitgevoerd in het kader van de Wet luchtkwaliteit, bij geuronderzoeken.

Door het invoeren van o.a. de emissievracht, de afgaskarakteristieken en de lokale omstandigheden in het model kunnen de buitenlucht concentraties rond een stationaire emissiebron (bedrijf of activiteit) worden berekend. Het resultaat betreft bijvoorbeeld het jaargemiddelde (bijvoorbeeld fijn stof en NO2) of de 98-percentiel contour (voor geur).

Voor de berekening van de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit wordt, indien de locale situatie
dit toelaat, gebruik gemaakt van CaR II.


Klik hier om terug te gaan.