Eurofins Nederland NL >> ProMonitoring >> Kwaliteit

Kwaliteit

Sidebar Image

Pro Monitoring B.V. acht het handhaven van een goede kwaliteit in de uitvoering van zijn werkzaamheden van groot belang.

Pro Monitoring is als inspectie-instelling conform NEN ISO 17020:2012 en ISO/IEC 17020 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nummer I067. De geaccrediteerde verrichtingen staan vermeld op de lijst van verrichtingen op de website van de Raad voor Accreditatie.

rav

Er is een netwerk aan contacten met nationale alsmede internationale geaccrediteerde laboratoria voor de uitvoering van analyses op het hoogst mogelijke kwalitatieve niveau. Binnen de Air Monitoring Groep (onderdeel van Eurofins) zijn in een aantal landen meerdere afdelingen met luchtmetingen actief. Kennis, ervaring en apparatuur wordt met elkaar gedeeld zodat het kennisniveau op alle gebieden up-to-date blijft.

Pro Monitoring is tevens lid van de Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL). In de VKL zijn alle belangrijke kennisdragers op het gebied van luchtmetingen vertegenwoordigd. De VKL heeft als doel het waarborgen, ontwikkelen, toepassen en in stand houden van de kwaliteit van luchtmetingen binnen de kaders van Europese en Nationale wet- en regelgeving.

De VKL wordt dan ook door de overheid geraadpleegd bij het opstellen en aanpassen van wet- en regelgeving op het gebied van luchtverontreiniging.

Certificaten

RVA Oorkonde

VCA TÜV Nederland 2013-2016

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Download hier de algemene verkoopvoorwaarden.

 Klik hier om terug te gaan.