Eurofins Nederland NL >> Milieu >> Downloads

Downloads algemene informatie

Sidebar Image

Downloads

  • Algemene informatie
  • Algemene verkoopvoorwaarden
  • Productinformatie
  • Logistiek, emballage en opdrachtformulieren
  • TerrAttesT®
  • Accreditatie en Certificatie (links in menu)

Algemene informatie

Personal Approach
Referenties

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Nederlands
Algemene Verkoopvoorwaarden Engels
Algemene Verkoopvoorwaarden Spaans
Algemene (verkoop)voorwaarden Eurofins Asbest Inspecties B.V.
Algemene inkoopvoorwaarden Eurofins Asbest Inspecties B.V.

Productinformatie

Afvalwateronderzoek
AS 3000

Bestrijdingsmiddelen
Biociden
Bouwstoffen besluit
BTEX-CKW

CZV-BZV-N-Kjeldahl

Droge stof-Lutum Org. stof
Droogrest

Geleidingsvermogen

Korrelgroottes
KRW Basispakket

Levertijden

Metalen
Minerale Olie en Olie Vluchtig

Medicijnresten

PAK
Personal Care Products
PFOS en PFOA

RAW-onderzoek

Uitloog onderzoek

Zuurgraad

Logistiek, Emballage & Opdrachtformulieren:

Emballagekaartje
Bestelformulier emballage NL/BE

Opdrachtformulier Nederland
Opdrachtformulier overige landen

Opdrachtformulier asfaltkernen
Proforma invoice
Franse handleiding internationaal transport

TerrAttesT®

Met TerrAttesT® meten we de aanwezigheid van meer dan 200 milieugevaarlijke stoffen in grond- en grondwatermonsters. De resultaten zijn grondig en volledig en aanvullende analyses zijn onnodig. TerrAttesT® is volledig NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd. Dat betekent dat alle meer dan 200 individuele componenten geaccrediteerd zijn, waardoor u volledige betrouwbaarheid van de resultaten heeft.

Met TerrAttesT® leveren wij een uniek bodemanalyseproduct, waarmee uw bodemonderzoek extra terrein wint. TerrAttesT® onderscheidt zich van andere zogenaamde multicomponentenanalyses door de hoge kwaliteit, uiterst lage detectiegrenzen en spectaculair lagere benodigdheden monstermateriaal. En daarmee is TerrAttesT®, de integrale bodemanalyse, bij uitstek dé methode voor uw bodemonderzoek!

Meer informatie:

TerrAttesT® Brochure
TerrAttesT® Spectrumsheet 7.23 
TerrAttesT® Methode
TerrAttesT® Opdrachtformulier