Eurofins Nederland NL >> Milieu >> FAQ

FAQ

Sidebar Image

Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld. Mochten er naar aanleiding van deze FAQ nog vragen zijn, of kunt u uw vraag niet in deze FAQ terugvinden? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij customer support. Wij staan u uiteraard graag te woord.

 

PFAS/PFOS/PFOA

PFAS/PFOS/PFOA

In juli 2019 is er een tijdelijk handelingskader PFAS verschenen. Dit handelingskader biedt houvast voor PFAS onderzoeken zoals een toetsingskader, wanneer het te onderzoeken en een advieslijst van PFAS stoffen. Eurofins analyseert alle stoffen in deze lijst op het laboratorium in Amsterdam en volgt de ontwikkelingen op gebied van PFAS op de voet. Meer informatie en een FAQ zijn te vinden op de website van Bodemplus.

Veel voorkomende disclaimers en opmerkingen

Veel voorkomende disclaimers en opmerkingen

Conserveringstermijnen
Als een monster niet wordt zeker gesteld binnen het gestelde conserveringstermijn - zoals vermeld in SIKB protocol 3001 (grondmonsters) of NEN-EN-ISO 5667-3:2018 (water monsters) - dan is het uitvoerende laboratorium verplicht hierover een opmerking op het certificaat te plaatsen. Een tijdige aanmelding en aanlevering van de monsters is daarom belangrijk om overschrijdingen van de conserveringstermijn te voorkomen. Indien er twijfel is of de zekerstelling binnen het gestelde termijn plaats zal vinden kan het beste contact worden opgenomen met customer support.

Het SIKB protocol 3001 (grondmonsters) is gratis in te zien via onderstaande link:
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/as-3000

Indien er een overschrijding wordt geconstateerd heeft de gerapporteerde waarde een reëlere kans op een- of meerdere afwijking(en). Hoe groot deze afwijking is kan per component verschillen en is verder afhankelijk van de matrix en de samenstelling van het monster. Meerdere factoren hebben hier invloed op, waardoor er moeilijk iets gezegd kan worden over hoe groot deze afwijking daadwerkelijk is.

Meetwaarde boven het maximale bereik van de methode
of
Het opgegeven resultaat is de bovengrens van de analysemethode
Bij de meeste metingen wordt een interne standaard meegenomen om de relatie tussen de concentratie van de stof te bepalen en het meetsignaal. Als deze opmerking op het rapport staat vermeld dan is de concentratie van de gemeten stof in het monster hoger dan in die van de kalibratielijn. Het monsters dient dan verdund te worden ingezet. Neem in dit geval contact op met Customer support om het monster verdund in te laten zetten.

Vluchtige oliefractie aanwezig
Deze opmerking kan vermeld staan wanneer er wel minerale olie is aangevraagd, maar geen olie vluchtig. Tijdens de meting is gebleken dat er een vluchtige olie fractie aanwezig is in het gemeten monster.

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31
PCB 28 en PCB 31 zijn als component bijna identiek, en kunnen derhalve niet met de gebruikte methode van elkaar gescheiden worden. De gerapporteerde waarde kan dus beide PCB’s betreffen. Over de specifieke verhouding tussen de 2 componenten kan vooralsnog geen uitspraak gedaan worden.

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163
PCB 138 en PCB 163 zijn als component bijna identiek, en kunnen derhalve niet met de gebruikte methode van elkaar gescheiden worden. De gerapporteerde waarde kan dus beide PCB’s betreffen. Over de specifieke verhouding tussen de 2 componenten kan vooralsnog geen uitspraak gedaan worden.

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster
Als een monster vervuild is, of als een component in hoge mate aanwezig is dient het monster verdund ingezet te worden om binnen het meetbereik van de interne standaard te kunnen meten en om de apparatuur niet onnodig te vervuilen. Als een monster verdund wordt ingezet dan gaat hiermee de meetnauwkeurigheid omlaag, de rapportagegrens wordt met eenzelfde factor verhoogd als de verdunning van het monster. Een verdunning kan per losse component uitgevoerd worden.

Hoe en wanneer kan ik jullie bereiken?

Hoe en wanneer kan ik jullie bereiken?

Eurofins Analytico en Eurofins Omegam zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Eurofins Analytico

+31 34 242 63 00
info-env@eurofins.nl

Eurofins Omegam

+31 20 5976 680
CSomegam@eurofins.com

Conform welke normering wordt mijn analyse uitgevoerd?

Conform welke normering wordt mijn analyse uitgevoerd?

Voor de meest aangevraagde analyses en pakketten kan de gebruikte normering en accreditatie worden teruggevonden in onze informatiegids. Op de site van de RvA staat de complete scope/lijst van verrichtingen van Eurofins Analytico en Eurofins Omegam.
Eurofins Analytico: https://www.rva.nl/en/accredited-organisations/details/368
Eurofins Omegam: https://www.rva.nl/geaccrediteerde-organisaties/details/369

Hoe kom ik aan de juiste emballage?

Hoe kom ik aan de juiste emballage?

Eurofins Analytico en Eurofins Omegam volstrekken eigen emballages voor staalname en aanleveren van monsters. Een overzicht van wat er per analyse aangeleverd dient te worden is terug te vinden op onze emballagekaart. Deze kunt u hier vinden.

Ik wil in mijn opdracht monsters met meerdere matrices aanmelden, kan dit?

Ik wil in mijn opdracht monsters met meerdere matrices aanmelden, kan dit?

Nee, dit kan niet. Verschillende matrices zoals grond, grond AS3000, AP04 afvalwater, grondwater en asbestverdachte grond kunnen niet in eenzelfde opdracht aangemeld worden, maar dienen in separate opdrachten te worden aangemeld. Voorbeeld: het is niet mogelijk om éénzelfde opdracht monsters op grond AS3000 en asbest te laten analyseren. Dit is alleen mogelijk in 2 separate opdrachten.

Ik wil een monster laten analyseren met een afwijkende matrix, wat nu?

Ik wil een monster laten analyseren met een afwijkende matrix, wat nu?

Monster met een afwijkende matrix dienen ten allen tijden voor het aanmelden met de projectcoördinator telefonisch gecommuniceerd te worden. In overleg met het lab kan het monster dan wel (indicatief) of niet worden ingezet. Eventuele matrix toeslag voor de extra handelingen op het lab kunnen tijdens het overleg ook overlegd worden. Monsters met een afwijkende matrix die zonder overleg worden aangemeld kunnen voor vervuilingen in meetapparatuur zorgen of andere monsters contamineren. Dit kan onnodige vertragingen en eventueel hoog oplopende kosten als gevolg hebben.

Kan ik asbest (verdachte) monsters op dezelfde manier aanmelden en aanleveren?

Kan ik asbest(verdachte) monsters op dezelfde manier aanmelden en aanleveren?

Nee, dit kan niet. Wij vragen u asbestverdachte monsters altijd te (laten) voorzien van asbeststickers, ook op grondpotjes als zegels over de deksel en het potje, eventueel dubbel verpakt (gebruik hiervoor de asbestzak). Indien monsters op chemische analyses geanalyseerd dienen te worden kunt u een opmerking plaatsen bij de opdracht (monsters asbestverdacht). De toeslag voor asbestverdachte monsters is per monster en vindt u in de geldende quotation of prijsafspraak.

Als monsters op asbest én chemische parameters onderzocht moeten worden, dienen er altijd twee monsters aangeleverd te worden (een emmer voor het asbest onderzoek en een grondpotje voor de chemische analyses).

Als het monster ook op asbest-SEM geanalyseerd dient te worden mag dit in dezelfde opdracht als de asbest in grond/puin analyse aangemeld worden.

Wat plaats ik als opmerking bij een opdracht?

Wat plaats ik als opmerking bij een opdracht?

Als er geen bijzonderheden aan het monster zijn, dan vragen we u geen opmerking te plaatsen.  Opdrachten met opmerkingen worden in het systeem tegengehouden ter controle, opmerking als: ‘Monsters al aanwezig/monsters al aangeleverd’ kunnen dus onnodige vertraging tot gevolg hebben. Wij vragen u alleen een opmerking te plaatsen indien het monster asbestverdacht is of bijvoorbeeld op verzoek van customer support.

Kan ik mijn opdracht wijzigen of laten vervallen?

Kan ik mijn opdracht wijzigen of laten vervallen?

Het laten wijzigen van analyses of het laten vervallen van een foutief ingeboekte opdracht is alleen mogelijk indien de opdracht nog niet in behandeling is genomen. Deze aanvraag dient telefonisch vóór 18.00 uur op de dag van aanmelding doorgegeven te zijn, anders kan niet gegarandeerd worden dat analyses worden toegevoegd/komen te vervallen.

Op de opdrachtbevestiging staat tarief €555,55, wat betekent dit?

Op de opdrachtbevestiging staat tarief €555,55, wat betekent dit?

Het volgende is alleen van toepassing op een opdrachtbevestiging verstuurd vanuit Eurofins Analytico.
Het kan voorkomen dat er een tarief van €555,55 op de opdrachtbevestiging vermeld staat. Dit gaat in de meeste gevallen om interne testen waarvoor geen vaste prijs in ons systeem staat of vanwege een interne test waarvoor de afdeling customer support de prijs handmatig dient aan te passen. Het tarief wordt dan aangepast naar het tarief in de geldende prijsafspraak. Het kan ook gaan om een extra toeslag door een afwijkende matrix van het monster, in dit geval zijn de juiste tarieven al met de opdrachtgever gecommuniceerd. Het tarief van €555,55 wordt niet doorberekend op de uiteindelijke factuur.

Hoe vraag ik een koerier aan?

Hoe vraag ik een koerier aan?

Als u wenst dat monsters bij u opgehaald worden kunt u een koerier aanvragen via de monster ophaallijn: 0800 0991 180. Indien er vóór 11.00 uur ‘s ochtends gebeld wordt kunnen de monsters vaak nog dezelfde dag opgehaald worden.

Kan ik ook monsters op locatie afgeven?

Kan ik ook monsters op locatie afgeven?

Ja dat kan bij onze laboratoria in Barneveld en Amsterdam.

Aanlevering op locatie Eurofins Analytico
Monsters kunnen iedere werkdag tussen 7.00 uur en 21.30 uur worden afgeleverd op ons laboratorium, het adres is Gildeweg 42 te Barneveld.

Aanlevering op locatie Eurofins Omegam (voor asbest)
Monsters kunnen iedere werkdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur worden afgeleverd op ons laboratorium, het adres is H.J.E. Wenckebachweg 120 te Amsterdam- Duivendrecht.

Ik heb een foutje gemaakt, kunnen jullie mijn monster retourneren?

Ik heb een foutje gemaakt, kunnen jullie mijn monster retourneren?

Ja, dat kan. Let wel: er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor retouropdrachten.

Eurofins Analytico
Retouropdrachten kunt u in overleg met de afdeling customer support afstemmen.

Eurofins Omegam
Retouropdrachten kunnen met een artikel aangevraagd worden via MijnLab, TerraIndex of een ander aanmeldsysteem.

Wat zijn de verschillende lever- en spoedtermijnen?

Wat zijn de verschillende lever- en spoedtermijnen?

Klanten van Eurofins Omegam kunnen informatie over de lever- en spoedtermijnen terugvinden in MijnLab.
Klanten van Eurofins Analytico kunnen informatie over de lever- en spoedtermijnen hieronder uitgelegd vinden.

Standaard levertermijn
Het standaard levertermijn voor chemische analyses bedraagt 5 werkdagen, spoed is mogelijk met 3 werkdagen, 2 werkdagen, 1 werkdag, 12 uur (resultaat de volgende werkdag voor 9.00 uur) en 10.00 uur (resultaat de volgende werkdag voor 7.00 uur). De dag dat wij de opdracht en de monsters hebben ontvangen, telt altijd als het startmoment.

Eurofins Omegam biedt ook de mogelijkheid voor spoed 4 werkdagen voor AS3000 en AP04.

Voorbeeld voor een opdracht met 5 dagen levertermijn: Op dinsdag ontvangen wij monsters en opdracht (startmoment), wij rapporteren dan de week erna op dinsdag (werkdag 5) voor 17.30 uur. Afhankelijk van het gekozen spoedtermijn wordt er een spoedtoeslag toegepast, deze is terug te vinden in de geldende quotation of projectafspraak.

Levertermijn

Rapportagedatum en tijd

Uiterlijke aanmelding opdracht

5 werkdagen

5e werkdag voor 17.30 uur

Werkdag vóór 23.59 uur

3 werkdagen

3e werkdag voor 17.00 uur

Werkdag vóór 18.00 uur

48 uur

2e werkdag voor 17.00 uur

Werkdag vóór 18.00 uur

24 uur

Volgende werkdag voor 17.00 uur

Werkdag vóór 18.00 uur

12 uur

Volgende werkdag voor 09.00 uur

Werkdag vóór 18.00 uur

10 uur

Volgende werkdag voor 07.00 uur

Werkdag vóór 15.00 uur

Spoedtermijnen terugvinden
Voor de meest aangevraagde analyses en pakketten kan het snelste levertermijn worden teruggevonden in onze informatiegids. Neem voor de levertermijnen van overige analyses contact op met customer support.

Levertermijn speciale matrices
Levertermijnen van analyses in speciale matrices dienen te allen tijde te worden overlegd met customer support. In veel gevallen zal er geen spoed mogelijk zijn.

Levertermijn uitbestedingen
Het standaardlevertermijn van uitbestedingen (onderzoek bij een extern lab) kan variëren tussen de 10 en 15 werkdagen. Omdat het vaak om specifieke analyses gaat die door een ander lab worden uitgevoerd kan een nauwkeuriger levertermijn vaak moeilijk worden afgegeven.

Levertermijn Asbest in grond/puin/waterbodem
Asbest in grond/puin/waterbodem wordt standaard met 5 werkdagen gerapporteerd en kan indien gewenst met 48 uur gerapporteerd worden. Andere spoedtermijnen kunnen in overleg met customer support aangeboden worden.

Levertermijn Asbest in materialen, kleef- en luchtmonsters
Voor asbestanalyses op materialen, kleef- en luchtmonsters geldt een standaard levertermijn van 24 uur en kunnen met spoed aangemeld worden, zodanig dat deze direct geanalyseerd worden, om gebruik te maken van deze laatste service dient u de monsters af te leveren bij Eurofins Omegam. 

Kan ik het spoedtermijn laten aanpassen?

Kan ik het spoedtermijn laten aanpassen?

Ja, dat kan. Aanpassen van een spoedtermijn is mogelijk indien de opdracht nog niet in behandeling is genomen. Deze wijzigingen zijn altijd in overleg met de afdeling customer support. 

Wanneer zijn mijn resultaten beschikbaar ter inzage en toetsing?

Wanneer zijn mijn resultaten beschikbaar ter inzage en toetsing?

Het versturen van het digitale analyserapport kan tot 20 minuten na validatie van het rapport duren. Dit geldt ook voor het inlezen van de resultaten in PAIS of EOL. Het beschikbaar komen van resultaten in TerraIndex en andere “third-party software” kan oplopen tot een uur.

Deze vertraging is het gevolg van de verwerkingstijd in het systeem.

Kan ik de monsteromschrijving of projectnummer wijzigen nadat ik de resultaten al heb ontvangen?

Kan ik de monsteromschrijving of het projectnummer wijzigen nadat ik de resultaten al heb ontvangen?

Ja, dat kan, zowel bij lopende als afgeronde opdrachten is dit mogelijk. De werkwijze per lab verschilt.

Eurofins Analytico
Neem hiervoor contact op met de afdeling customer support.

Eurofins Omegam
Dit kunt u zelf doen via het online portaal MijnLab.

Let wel: Het aanpassen van monsteromschrijving, projectnaam of -nummer kan kosten met zich meebrengen.

Hoe lang blijven mijn monsters bewaard?

Hoe lang blijven mijn monsters bewaard?

Grondmonsters (waaronder ook asbest, waterbodem en AP04 monsters) worden standaard 28 dagen bewaard, watermonsters worden standaard 14 dagen bewaard. Zolang een opdracht in behandeling is, worden in de regel monsters niet afgevoerd.

Kunnen mijn monsters langer bewaard worden?

Kunnen mijn monsters langer bewaard worden?

Ja, dat kan. Let wel: er kunnen kosten gepaard gaan met een bewaaropdracht.

Eurofins Analytico
Een verzoek tot langer bewaren kan gedaan worden door een mail te sturen naar: Bewaarhoek-Barneveld@eurofins.com
Hierin dient in ieder geval in te worden meegenomen:

  • Het certificaatnummer
  • De gewenste datum van afvoeren

Alle extra aangeleverde veldmonsters die bij dit certificaatnummer horen worden tevens meegenomen in het bewaarverzoek. 

Eurofins Omegam
Een verzoek tot langer bewaren van monsters kan via een artikel aangevraagd worden via MijnLab, TerraIndex of een ander aanmeldsysteem. Gebruik het artikel waar de correcte bewaartermijn bij staat en vul alle barcodes in die van toepassing zijn.

Wat is het verschil tussen pH(zuurgraad) en pH(zuurgraad) veldmeting?

Wat is het verschil tussen pH(zuurgraad) en pH(zuurgraad) veldmeting?

pH(zuurgraad): Wij bepalen de pH in het monster op het lab
pH(zuurgraad) veldmeting: Wij verwachten dat u de waarde van de pH zoals gemeten in het veld bij ons aanlevert zodat wij deze op het rapport kunnen vermelden.

Wij vragen u erop te letten dat u de juiste test kiest bij de aanmelding, om onnodige vertragingen te voorkomen.

Wat is het verschil tussen chloride/sulfaat/fluoride ion-chromatografie en analyzer?

Wat is het verschil tussen chloride/sulfaat/fluoride ion-chromatografie en analyzer?

Voor de bepaling van de componenten; chloride, sulfaat en fluoride kunt u twee methodes aan vragen: bepaling via deion-chromatografie en bepaling via de analyzer.  Beide testen meten de opgeloste fractie van deze componenten, echter is de ion-chromatografie een stuk gevoeliger waardoor deze een lagere rapportagegrens heeft. De bepaling via ion-chromatografie duurt minimaal 48 uur, de bepaling via de analyzer kan met 24 uur gerapporteerd worden. Let op: er kan verschil in prijs zitten. De prijzen vindt u in de geldende quotation of prijsafspraak.

Kunnen jullie rapporteren uit oude data?

Kunnen jullie rapporteren uit oude data?

Het is voor metalen, PAK`s en vluchtige componenten vaak mogelijk om van afgevoerde monsters resultaten te rapporteren. Dit is mogelijk doordat er tijdens een meting meerdere componenten tegelijkertijd worden bepaald. Er wordt in dat geval dan gerapporteerd uit eerder gemeten resultaten. Wenst u hiervan gebruik te maken kunt U contact opnemen met de afdeling Customer support.

Kan ik de project kortingscode laten aanpassen of toepassen?

Kan ik de project kortingscode laten aanpassen of toepassen?

Ja, dat kan. Het aanpassen van een project kortingscode kan gebeuren voor of na de afronding van het rapport. Neem hiervoor contact op met de afdeling customer support. Let wel: er kunnen kosten gepaard gaan met het aanpassen van deze kortingscode.

All Items

PFAS/PFOS/PFOA

In juli 2019 is er een tijdelijk handelingskader PFAS verschenen. Dit handelingskader biedt houvast voor PFAS onderzoeken zoals een toetsingskader, wanneer het te onderzoeken en een advieslijst van PFAS stoffen. Eurofins analyseert alle stoffen in deze lijst op het laboratorium in Amsterdam en volgt de ontwikkelingen op gebied van PFAS op de voet. Meer informatie en een FAQ zijn te vinden op de website van Bodemplus.

Veel voorkomende disclaimers en opmerkingen

Conserveringstermijnen
Als een monster niet wordt zeker gesteld binnen het gestelde conserveringstermijn - zoals vermeld in SIKB protocol 3001 (grondmonsters) of NEN-EN-ISO 5667-3:2018 (water monsters) - dan is het uitvoerende laboratorium verplicht hierover een opmerking op het certificaat te plaatsen. Een tijdige aanmelding en aanlevering van de monsters is daarom belangrijk om overschrijdingen van de conserveringstermijn te voorkomen. Indien er twijfel is of de zekerstelling binnen het gestelde termijn plaats zal vinden kan het beste contact worden opgenomen met customer support.

Het SIKB protocol 3001 (grondmonsters) is gratis in te zien via onderstaande link:
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/as-3000

Indien er een overschrijding wordt geconstateerd heeft de gerapporteerde waarde een reëlere kans op een- of meerdere afwijking(en). Hoe groot deze afwijking is kan per component verschillen en is verder afhankelijk van de matrix en de samenstelling van het monster. Meerdere factoren hebben hier invloed op, waardoor er moeilijk iets gezegd kan worden over hoe groot deze afwijking daadwerkelijk is.

Meetwaarde boven het maximale bereik van de methode
of
Het opgegeven resultaat is de bovengrens van de analysemethode
Bij de meeste metingen wordt een interne standaard meegenomen om de relatie tussen de concentratie van de stof te bepalen en het meetsignaal. Als deze opmerking op het rapport staat vermeld dan is de concentratie van de gemeten stof in het monster hoger dan in die van de kalibratielijn. Het monsters dient dan verdund te worden ingezet. Neem in dit geval contact op met Customer support om het monster verdund in te laten zetten.

Vluchtige oliefractie aanwezig
Deze opmerking kan vermeld staan wanneer er wel minerale olie is aangevraagd, maar geen olie vluchtig. Tijdens de meting is gebleken dat er een vluchtige olie fractie aanwezig is in het gemeten monster.

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31
PCB 28 en PCB 31 zijn als component bijna identiek, en kunnen derhalve niet met de gebruikte methode van elkaar gescheiden worden. De gerapporteerde waarde kan dus beide PCB’s betreffen. Over de specifieke verhouding tussen de 2 componenten kan vooralsnog geen uitspraak gedaan worden.

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163
PCB 138 en PCB 163 zijn als component bijna identiek, en kunnen derhalve niet met de gebruikte methode van elkaar gescheiden worden. De gerapporteerde waarde kan dus beide PCB’s betreffen. Over de specifieke verhouding tussen de 2 componenten kan vooralsnog geen uitspraak gedaan worden.

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster
Als een monster vervuild is, of als een component in hoge mate aanwezig is dient het monster verdund ingezet te worden om binnen het meetbereik van de interne standaard te kunnen meten en om de apparatuur niet onnodig te vervuilen. Als een monster verdund wordt ingezet dan gaat hiermee de meetnauwkeurigheid omlaag, de rapportagegrens wordt met eenzelfde factor verhoogd als de verdunning van het monster. Een verdunning kan per losse component uitgevoerd worden.

Hoe en wanneer kan ik jullie bereiken?

Eurofins Analytico en Eurofins Omegam zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Eurofins Analytico

+31 34 242 63 00
info-env@eurofins.nl

Eurofins Omegam

+31 20 5976 680
CSomegam@eurofins.com

Conform welke normering wordt mijn analyse uitgevoerd?

Voor de meest aangevraagde analyses en pakketten kan de gebruikte normering en accreditatie worden teruggevonden in onze informatiegids. Op de site van de RvA staat de complete scope/lijst van verrichtingen van Eurofins Analytico en Eurofins Omegam.
Eurofins Analytico: https://www.rva.nl/en/accredited-organisations/details/368
Eurofins Omegam: https://www.rva.nl/geaccrediteerde-organisaties/details/369

Hoe kom ik aan de juiste emballage?

Eurofins Analytico en Eurofins Omegam volstrekken eigen emballages voor staalname en aanleveren van monsters. Een overzicht van wat er per analyse aangeleverd dient te worden is terug te vinden op onze emballagekaart. Deze kunt u hier vinden.

Ik wil in mijn opdracht monsters met meerdere matrices aanmelden, kan dit?

Nee, dit kan niet. Verschillende matrices zoals grond, grond AS3000, AP04 afvalwater, grondwater en asbestverdachte grond kunnen niet in eenzelfde opdracht aangemeld worden, maar dienen in separate opdrachten te worden aangemeld. Voorbeeld: het is niet mogelijk om éénzelfde opdracht monsters op grond AS3000 en asbest te laten analyseren. Dit is alleen mogelijk in 2 separate opdrachten.

Ik wil een monster laten analyseren met een afwijkende matrix, wat nu?

Monster met een afwijkende matrix dienen ten allen tijden voor het aanmelden met de projectcoördinator telefonisch gecommuniceerd te worden. In overleg met het lab kan het monster dan wel (indicatief) of niet worden ingezet. Eventuele matrix toeslag voor de extra handelingen op het lab kunnen tijdens het overleg ook overlegd worden. Monsters met een afwijkende matrix die zonder overleg worden aangemeld kunnen voor vervuilingen in meetapparatuur zorgen of andere monsters contamineren. Dit kan onnodige vertragingen en eventueel hoog oplopende kosten als gevolg hebben.

Kan ik asbest(verdachte) monsters op dezelfde manier aanmelden en aanleveren?

Nee, dit kan niet. Wij vragen u asbestverdachte monsters altijd te (laten) voorzien van asbeststickers, ook op grondpotjes als zegels over de deksel en het potje, eventueel dubbel verpakt (gebruik hiervoor de asbestzak). Indien monsters op chemische analyses geanalyseerd dienen te worden kunt u een opmerking plaatsen bij de opdracht (monsters asbestverdacht). De toeslag voor asbestverdachte monsters is per monster en vindt u in de geldende quotation of prijsafspraak.

Als monsters op asbest én chemische parameters onderzocht moeten worden, dienen er altijd twee monsters aangeleverd te worden (een emmer voor het asbest onderzoek en een grondpotje voor de chemische analyses).

Als het monster ook op asbest-SEM geanalyseerd dient te worden mag dit in dezelfde opdracht als de asbest in grond/puin analyse aangemeld worden.

Wat plaats ik als opmerking bij een opdracht?

Als er geen bijzonderheden aan het monster zijn, dan vragen we u geen opmerking te plaatsen.  Opdrachten met opmerkingen worden in het systeem tegengehouden ter controle, opmerking als: ‘Monsters al aanwezig/monsters al aangeleverd’ kunnen dus onnodige vertraging tot gevolg hebben. Wij vragen u alleen een opmerking te plaatsen indien het monster asbestverdacht is of bijvoorbeeld op verzoek van customer support.

Kan ik mijn opdracht wijzigen of laten vervallen?

Het laten wijzigen van analyses of het laten vervallen van een foutief ingeboekte opdracht is alleen mogelijk indien de opdracht nog niet in behandeling is genomen. Deze aanvraag dient telefonisch vóór 18.00 uur op de dag van aanmelding doorgegeven te zijn, anders kan niet gegarandeerd worden dat analyses worden toegevoegd/komen te vervallen.

Op de opdrachtbevestiging staat tarief €555,55, wat betekent dit?

Het volgende is alleen van toepassing op een opdrachtbevestiging verstuurd vanuit Eurofins Analytico.
Het kan voorkomen dat er een tarief van €555,55 op de opdrachtbevestiging vermeld staat. Dit gaat in de meeste gevallen om interne testen waarvoor geen vaste prijs in ons systeem staat of vanwege een interne test waarvoor de afdeling customer support de prijs handmatig dient aan te passen. Het tarief wordt dan aangepast naar het tarief in de geldende prijsafspraak. Het kan ook gaan om een extra toeslag door een afwijkende matrix van het monster, in dit geval zijn de juiste tarieven al met de opdrachtgever gecommuniceerd. Het tarief van €555,55 wordt niet doorberekend op de uiteindelijke factuur.

Hoe vraag ik een koerier aan?

Als u wenst dat monsters bij u opgehaald worden kunt u een koerier aanvragen via de monster ophaallijn: 0800 0991 180. Indien er vóór 11.00 uur ‘s ochtends gebeld wordt kunnen de monsters vaak nog dezelfde dag opgehaald worden.

Kan ik ook monsters op locatie afgeven?

Ja dat kan bij onze laboratoria in Barneveld en Amsterdam.

Aanlevering op locatie Eurofins Analytico
Monsters kunnen iedere werkdag tussen 7.00 uur en 21.30 uur worden afgeleverd op ons laboratorium, het adres is Gildeweg 42 te Barneveld.

Aanlevering op locatie Eurofins Omegam (voor asbest)
Monsters kunnen iedere werkdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur worden afgeleverd op ons laboratorium, het adres is H.J.E. Wenckebachweg 120 te Amsterdam- Duivendrecht.

Ik heb een foutje gemaakt, kunnen jullie mijn monster retourneren?

Ja, dat kan. Let wel: er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor retouropdrachten.

Eurofins Analytico
Retouropdrachten kunt u in overleg met de afdeling customer support afstemmen.

Eurofins Omegam
Retouropdrachten kunnen met een artikel aangevraagd worden via MijnLab, TerraIndex of een ander aanmeldsysteem.

Wat zijn de verschillende lever- en spoedtermijnen?

Klanten van Eurofins Omegam kunnen informatie over de lever- en spoedtermijnen terugvinden in MijnLab.
Klanten van Eurofins Analytico kunnen informatie over de lever- en spoedtermijnen hieronder uitgelegd vinden.

Standaard levertermijn
Het standaard levertermijn voor chemische analyses bedraagt 5 werkdagen, spoed is mogelijk met 3 werkdagen, 2 werkdagen, 1 werkdag, 12 uur (resultaat de volgende werkdag voor 9.00 uur) en 10.00 uur (resultaat de volgende werkdag voor 7.00 uur). De dag dat wij de opdracht en de monsters hebben ontvangen, telt altijd als het startmoment.

Eurofins Omegam biedt ook de mogelijkheid voor spoed 4 werkdagen voor AS3000 en AP04.

Voorbeeld voor een opdracht met 5 dagen levertermijn: Op dinsdag ontvangen wij monsters en opdracht (startmoment), wij rapporteren dan de week erna op dinsdag (werkdag 5) voor 17.30 uur. Afhankelijk van het gekozen spoedtermijn wordt er een spoedtoeslag toegepast, deze is terug te vinden in de geldende quotation of projectafspraak.

Levertermijn

Rapportagedatum en tijd

Uiterlijke aanmelding opdracht

5 werkdagen

5e werkdag voor 17.30 uur

Werkdag vóór 23.59 uur

3 werkdagen

3e werkdag voor 17.00 uur

Werkdag vóór 18.00 uur

48 uur

2e werkdag voor 17.00 uur

Werkdag vóór 18.00 uur

24 uur

Volgende werkdag voor 17.00 uur

Werkdag vóór 18.00 uur

12 uur

Volgende werkdag voor 09.00 uur

Werkdag vóór 18.00 uur

10 uur

Volgende werkdag voor 07.00 uur

Werkdag vóór 15.00 uur

Spoedtermijnen terugvinden
Voor de meest aangevraagde analyses en pakketten kan het snelste levertermijn worden teruggevonden in onze informatiegids. Neem voor de levertermijnen van overige analyses contact op met customer support.

Levertermijn speciale matrices
Levertermijnen van analyses in speciale matrices dienen te allen tijde te worden overlegd met customer support. In veel gevallen zal er geen spoed mogelijk zijn.

Levertermijn uitbestedingen
Het standaardlevertermijn van uitbestedingen (onderzoek bij een extern lab) kan variëren tussen de 10 en 15 werkdagen. Omdat het vaak om specifieke analyses gaat die door een ander lab worden uitgevoerd kan een nauwkeuriger levertermijn vaak moeilijk worden afgegeven.

Levertermijn Asbest in grond/puin/waterbodem
Asbest in grond/puin/waterbodem wordt standaard met 5 werkdagen gerapporteerd en kan indien gewenst met 48 uur gerapporteerd worden. Andere spoedtermijnen kunnen in overleg met customer support aangeboden worden.

Levertermijn Asbest in materialen, kleef- en luchtmonsters
Voor asbestanalyses op materialen, kleef- en luchtmonsters geldt een standaard levertermijn van 24 uur en kunnen met spoed aangemeld worden, zodanig dat deze direct geanalyseerd worden, om gebruik te maken van deze laatste service dient u de monsters af te leveren bij Eurofins Omegam. 

Kan ik het spoedtermijn laten aanpassen?

Ja, dat kan. Aanpassen van een spoedtermijn is mogelijk indien de opdracht nog niet in behandeling is genomen. Deze wijzigingen zijn altijd in overleg met de afdeling customer support. 

Wanneer zijn mijn resultaten beschikbaar ter inzage en toetsing?

Het versturen van het digitale analyserapport kan tot 20 minuten na validatie van het rapport duren. Dit geldt ook voor het inlezen van de resultaten in PAIS of EOL. Het beschikbaar komen van resultaten in TerraIndex en andere “third-party software” kan oplopen tot een uur.

Deze vertraging is het gevolg van de verwerkingstijd in het systeem.

Kan ik de monsteromschrijving of het projectnummer wijzigen nadat ik de resultaten al heb ontvangen?

Ja, dat kan, zowel bij lopende als afgeronde opdrachten is dit mogelijk. De werkwijze per lab verschilt.

Eurofins Analytico
Neem hiervoor contact op met de afdeling customer support.

Eurofins Omegam
Dit kunt u zelf doen via het online portaal MijnLab.

Let wel: Het aanpassen van monsteromschrijving, projectnaam of -nummer kan kosten met zich meebrengen.

Hoe lang blijven mijn monsters bewaard?

Grondmonsters (waaronder ook asbest, waterbodem en AP04 monsters) worden standaard 28 dagen bewaard, watermonsters worden standaard 14 dagen bewaard. Zolang een opdracht in behandeling is, worden in de regel monsters niet afgevoerd.

Kunnen mijn monsters langer bewaard worden?

Ja, dat kan. Let wel: er kunnen kosten gepaard gaan met een bewaaropdracht.

Eurofins Analytico
Een verzoek tot langer bewaren kan gedaan worden door een mail te sturen naar: Bewaarhoek-Barneveld@eurofins.com
Hierin dient in ieder geval in te worden meegenomen:

  • Het certificaatnummer
  • De gewenste datum van afvoeren

Alle extra aangeleverde veldmonsters die bij dit certificaatnummer horen worden tevens meegenomen in het bewaarverzoek. 

Eurofins Omegam
Een verzoek tot langer bewaren van monsters kan via een artikel aangevraagd worden via MijnLab, TerraIndex of een ander aanmeldsysteem. Gebruik het artikel waar de correcte bewaartermijn bij staat en vul alle barcodes in die van toepassing zijn.

Wat is het verschil tussen pH(zuurgraad) en pH(zuurgraad) veldmeting?

pH(zuurgraad): Wij bepalen de pH in het monster op het lab
pH(zuurgraad) veldmeting: Wij verwachten dat u de waarde van de pH zoals gemeten in het veld bij ons aanlevert zodat wij deze op het rapport kunnen vermelden.

Wij vragen u erop te letten dat u de juiste test kiest bij de aanmelding, om onnodige vertragingen te voorkomen.

Wat is het verschil tussen chloride/sulfaat/fluoride ion-chromatografie en analyzer?

Voor de bepaling van de componenten; chloride, sulfaat en fluoride kunt u twee methodes aan vragen: bepaling via deion-chromatografie en bepaling via de analyzer.  Beide testen meten de opgeloste fractie van deze componenten, echter is de ion-chromatografie een stuk gevoeliger waardoor deze een lagere rapportagegrens heeft. De bepaling via ion-chromatografie duurt minimaal 48 uur, de bepaling via de analyzer kan met 24 uur gerapporteerd worden. Let op: er kan verschil in prijs zitten. De prijzen vindt u in de geldende quotation of prijsafspraak.

Kunnen jullie rapporteren uit oude data?

Het is voor metalen, PAK`s en vluchtige componenten vaak mogelijk om van afgevoerde monsters resultaten te rapporteren. Dit is mogelijk doordat er tijdens een meting meerdere componenten tegelijkertijd worden bepaald. Er wordt in dat geval dan gerapporteerd uit eerder gemeten resultaten. Wenst u hiervan gebruik te maken kunt U contact opnemen met de afdeling Customer support.

Kan ik de project kortingscode laten aanpassen of toepassen?

Ja, dat kan. Het aanpassen van een project kortingscode kan gebeuren voor of na de afronding van het rapport. Neem hiervoor contact op met de afdeling customer support. Let wel: er kunnen kosten gepaard gaan met het aanpassen van deze kortingscode.