Services >> Specialistisch onderzoek >> Organotin

Onderzoek naar Organotin

Sidebar Image

Organotinverbindingen worden voor uiteenlopende toepassingen gebruikt, zoals in biociden, gewasbestrijdingsmiddelen, als hittestabilisatoren in pvc en katalysatoren. Ze komen in het milieu terecht tijdens het gebruik, direct zoals bij de bestrijdingsmiddelen en indirect door uitloging uit pvc-producten. Verder komen ze tijdens de productie en afvalfase in het milieu terecht.

De meest bekende organotinverbinding is tributyltin (TBT), dat in grote hoeveelheden geproduceerd en gebruikt wordt in Europa. Toepassingen zijn houtconserveringsmiddelen, aangroeiwerende verf voor schepen en in textiel en papier. Door uitloging uit verf komt TBT in het milieu terecht. Het accumuleert in sediment in havens en langs scheepvaartroutes. TBT is matig tot erg persistent en bio-accumulatief en wordt daardoor wereldwijd aangetroffen.

Er is voornamelijk onderzoek gedaan naar de effecten van TBT. Bekend is het optreden van imposex bij slakken. Dit kan leiden tot onvruchtbaarheid of dodelijke gevolgen.

Meer informatie over onze specialties vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.