Milieu >> Services >> Ecologisch & hydrobiologisch onderzoek

Ecologisch & hydrobiologisch onderzoek

Sidebar Image

Ecologie is de wetenschap die richt zich op de wisselwerking tussen organismen en levensgemeenschappen en hun omgeving. De hydrobiologie richt zich binnen dat vakgebied op mariene biologie (zout water) en limnologie (zoet water).

Eurofins AquaSense doet ecologisch en hydrobiologisch onderzoek binnen de Eurofins Groep. Het team neemt monsters, voert analyses uit en geeft advies op het gebied van ecologie, waterkwaliteit, bodemkwaliteit en milieueffecten. De werkzaamheden zijn verdeeld in vier kennisvelden: ecologische monitoring, ecotoxicologie, ecologisch advies en inventarisaties in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Door de sterke samenwerking tussen specialisten en adviseurs levert Eurofins AquaSense niet alleen integrale oplossingen voor zoete en zoute oppervlaktewateren, maar ook voor droge ecosystemen. Wij maken de vertaalslag van meetgegevens naar informatie over waterkwaliteit, bepalen het effect van uw maatregel en kijken samen met u hoe u uw (water-)kwaliteitsdoelen kunt behalen, behouden of verbeteren.

Ons laboratorium in Amsterdam-Duivendrecht is volledig uitgerust voor de analyse van ecologische en ecotoxicologische monsters. Eurofins beschikt over de erkenningen en accreditaties die vereist zijn om deze uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via AmyStorm@eurofins.com. Onze experts helpen u graag verder.