Services >> Specialistisch onderzoek >> (Biologische) beschikbaarheid

Onderzoek naar (biologische) beschikbaarheid

Sidebar Image

Onderzoek naar (biologische) beschikbaarheid stelt vast wat de fractie van een verontreiniging is in het milieu, dat vrij is voor verspreiding en opname door organismen. Het is een goede benadering van stoffenconcentraties in organismen (bio-accumulatie) en voor het vaststellen en toetsen aan normen.

Eurofins heeft metingen van beschikbaarheid opgenomen in haar specialistisch onderzoek. Wij maken gebruik van de CaCl2-extractie voor metalen en de Tenax extractiemethode, die door RWS Waterdienst is ontwikkeld voor organische verbindingen.

Het standaardpakket voor waterbodemonderzoek bestaat uit het analyseren van monsters op organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen(PCB), Polycyclische aromatische koolwaterstoffen(PAK) en zware metalen. Eurofins maak het mogelijk om het pakket uit te breiden met andere analyses. Voor kwaliteitsborging van die analyses volgt Eurofins het specifieke Waterdienst-protocol. Hierin worden eisen gesteld aan duploverschil, referentiemonsters, extra analyses zoals totaal organische koolstof, reproduceerbaarheid en rapportagegrens.

Meer informatie over onze specialties vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.