Services >> Specialistisch onderzoek >> Kaderrichtlijn Water

Onderzoek naar Kaderrichtlijn Water

Sidebar Image

De Europese Kaderrichtlijn Water geldt voor alle EU-lidstaten en moet zorgen voor een goede waterkwaliteit van alle oppervlakte- en grondwater binnen de Europese Unie. Dit houdt in dat een aantal stoffen vanwege hun hoge toxiciteit en/of persistentie niet of in zeer lage concentraties mogen voorkomen in het water. Er zijn milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor een aantal prioritaire stiffen.

Eurofins is reeds jaren nauw betrokken bij monitoringsprogramma's en voert onderzoeken uit voor diverse partijen zoals Rijkswaterstaat Waterdienst. Eurofins heeft als eerste Nederlandse laboratorium een analysepakket ontwikkeld in het kader van deze richtlijn. Wij analyseren uw watermonsters op alle prioritaire stoffen, zoals zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), bestrijdingsmiddelen en brandvertragende stoffen. Bovendien zijn onze rapportagegrenzen afgestemd op de vastgestelde milieukwaliteitsnormen.

Meer informatie over onze specialties vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.