Services >> Ecologisch & hydrobiologisch onderzoek >> Specialistische bemonsteringen

Specialistische bemonsteringen

Sidebar Image

De medewerkers van Eurofins AquaSense zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van specialistisch onderzoek, maar hebben ook ruime ervaring in de uitvoering chemische monstername en specialistische onderzoeken. Hieronder een greep van de onderzoeken die er voor u kunnen worden uitgevoerd. Eurofins AquaSense kan met u meedenken over nieuwe en innovatieve manieren van monitoring, onderzoek en advies. Hieronder treft u een greep van de onderzoeken die wij voor u kunnen uitvoeren:

  • Monstername van chemische monsters (ook op zee)
  • Videomonitoring van de water- of zeebodem
  • Vegetatiemonitoring door middel van drones
  • Quick-Scans

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AmyStorm@eurofins.com.