Eurofins Nederland NL >> Milieu >> Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

Sidebar Image

Kwaliteitsborging laboratoria Eurofins Environment Benelux

Eurofins Analytico, Eurofins Omegam, Eurofins Sanitas Testing en Eurofins Sanitas Inspections vormen gezamenlijk Eurofins Environment Benelux. Door de Raad voor Accreditatie (RvA) zijn de laboratoria geaccrediteerd tegen NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder de referentienummers L-010 (Eurofins Analytico), L-086 (Eurofins Omegam) en L-568 (Sanitas Laboratorium Services) en is de inspectie instelling geaccrediteerd tegen NEN-EN-ISO/IEC 17020 onder referentienummer I-185 (Sanitas Metingen en Inspecties). Dit betekent dat de kwaliteit- en management systemen én de technische competenties van deze laboratoria door onafhankelijke deskundigen zijn getoetst en voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17025 of NEN-EN-ISO/IEC 17020. Zie onze download pagina voor accreditatie certificaten.

Voor een overzicht van de geaccrediteerde verrichtingen kan per laboratorium een blik worden geworpen op de scope. Deze zijn in ieder geval beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal. Zie onze download pagina voor bijlage scopes.

De accreditatie die door de RvA is afgegeven wordt wereldwijd geaccepteerd omdat de RvA is aangesloten, en mede ondertekenaar is van de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Analysecertificaten voorzien van het RvA-accreditatiemerk worden derhalve door overheden, maar ook in het internationale handelsverkeer, zonder meer geaccepteerd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Mutual Recognition Arrangement (MRA). Daarnaast worden de door Eurofins Analytico gerapporteerde resultaten expliciet erkend door overheden in Nederland, België en Luxemburg.

 

Gecertificeerd milieumanagementsysteem conform NEN-EN-ISO 14001:2015

Voor het beheersen en verbeteren van de eigen milieuprestaties werkt Eurofins Analytico volgens een milieumanagementsysteem welke door TüV gecertificeerd is tegen NEN-EN-ISO 14001.

Certificaat ISO 14001

 

Erkenningen

Nederland:

Besluit Bodemkwaliteit (Nl)

Eurofins Analytico is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend als intermediair voor het uitvoeren van monsternemingen en laboratoriumwerkzaamheden voor de 'Monsterneming voor partijkeuringen' (AS1000), het 'Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek' (AS2000), de Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek ' (AS3000) en het ‘Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen ' (AP04). Een overzicht van de erkende pakketten is te vinden op de portal van bodemplus. Zie onze download pagina.

België:

Vlaanderen: Vlarel

Eurofins Analytico is door het departement Omgeving erkend voor het uitvoeren van monsternemingsactiviteiten en laboratorium analyses in een of meerdere watermatrices. Een overzicht is beschikbaar op de website van het departement (https://www.lne.be/erkende-laboratoria#water). Zie Vlaams Dep. Omgeving erkenning wateranalyse Eurofins Analytico.

Vlaanderen: Materialendecreet en het Bodemdecreet

Eurofins Analytico is door het OVAM erkend voor monsterneming van bodemverbeterende middelen en voor het uitvoeren van laboratorium analyses in de matrices bodem en materialen voor de pakketten (B.1, B.5, B.6 , G.1) en  (MA.2, A.2.1, A,2,2, A.3.1, A.3.2, A.5.2). Zie onze download pagina.

Erkenning Brussels gewest

Eurofins Analytico is door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses welke op de door RvA geaccrediteerde scope zijn vermeld. Zie Erkenning Brussels Gewest Eurofins Analytico.

Wallonië: afvalstoffen (arrêtéministériel octroyant l´agrement en qualité de laboratoire d´analyse de dechets)

Eurofins Analytico is door de minister van milieu, gebiedsontwikkeling en verkeer (le Ministre de l´environnement, de l´Aménagement du Territoire et de la Mobilité) van het Waalse gewest erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses in de  matrix afvalstoffen. Zie Waalse Erkenning Afvalstoffenanalyse Eurofins Analytico.

Wallonië: Bodemdecreet (décret relatif à la gestion des sols)

Eurofins Analytico is door het Département du Sol et des Dechets van het Waalse gewest erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses in de matrix bodem. Zie Waalse Erkenning Bodemanalyse Eurofins Analytico.

Wallonië: Decreet voor de bescherming van oppervlakte water tegen verontreinigingen(arrêté ministériel en matière de protection des eaux de surface, cat. A et C)

Eurofins Analytico is door de minister van milieu, gebiedsontwikkeling en verkeer (le Ministre de l´environnement, de l´Aménagement du Territoire et de la Mobilité) van het Waalse gewest erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses in de matrix water, de categorieën A en C. Zie Waalse Erkenning Wateranalyse Eurofins Analytico.

Luxemburg:

Wet milieubescherming (loi les études et/ou vérifications dans le domaine de la protection de l´environnement)

Eurofins Analytico is door de minister van milieu erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses in het kader van de bescherming van het milieu. Zie Luxemburgse Erkenning Eurofins Analytico.