Eurofins Nederland NL >> Milieu >> Kwaliteitsborging

Kwaliteit

Sidebar Image

Onze opdrachtgevers ervaren dagelijks de zekerheid die de samenwerking met ons op kwalitatief gebied geeft. Kwaliteit staat binnen onze laboratoria centraal. De toegepaste analysemethoden zijn gebaseerd op nationale en internationale normen. Alle prestatiekenmerken zijn zorgvuldig vastgelegd en toetsen we continu door middel van eerste-, tweede-, en derdelijns controles.

Eurofins is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd tegen ISO/IEC 17025, zoals blijkt uit het accreditatie certificaat. Het accreditatie certificaat is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Dit betekent dat het management systeem én de technische competentie van Eurofins Analytico door onafhankelijke deskundigen zijn getoetst en voldoen aan de eisen van ISO/IEC 17025.

De omvang van de technische competentie, de scope, is vastgelegd op de bijlage bij het accreditatie certificaat zodat de markt precies kan zien voor welke analyses Eurofins Environment is geaccrediteerd. Bijlagen bij het accreditatie certificaat zijn ook beschikbaar in het EngelsFrans en Spaans.

Analysecertificaten voorzien van het RvA-accreditatiemerk worden door overheden, maar ook in het internationale handelsverkeer, zonder meer geaccepteerd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een multilaterale overeenkomst.

Erkenning in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit

Eurofins is erkend door de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) als intermediair voor het uitvoeren van monsternemingen en laboratoriumwerkzaamheden in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit voor de 'Monsterneming voor partijkeuringen' (AS1000), het 'Veldwerk' (AS2000), de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS 3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen, grond en baggerspecie' (AP04).

Gecertificeerd milieumanagementsysteem conform ISO 14001

Certificaat ISO 14001

Internationale erkenningen Eurofins Analytico

België:

OVAM erkenning Bodem (B.1, B.2, B.3.1, G1)
OVAM erkenning Afvalstoffen (MA.2, A.2.1, A,2,2, A.3.1, A.3.2, A.5.2)
Dep. LNE erkenning wateranalyses
Erkenning Brussels gewest
Waalse erkenning afvalstoffen analyse
Waalse erkenning bodemanalyse
Waalse erkenning wateranalyses

Luxemburg:

Luxemburgse erkenning