Services >> Specialistisch onderzoek >> Brandvertragers

Onderzoek naar brandvertragers

Sidebar Image

Gebromeerde brandvertragers (BFRs), ook bekend als vlamvertragers, worden gebruikt in verschillende huishoudelijke en industriële toepassingen zoals textiel, verpakkingsmateriaal, computers en tv’s. Bij brand, maar ook tijdens de productie en het gebruik, komen deze stoffen vrij in het milieu. Door hun chemische eigenschappen zijn ze vaak niet verweven in het te beschermen materiaal en kunnen zo ‘weglekken’. Ze worden aangetroffen in water en lucht, zowel in vluchtige als in gebonden vorm. Het gaat vaak om persistente stoffen, die accumuleren in de bodem en biomassa. BFRs kunnen zich daarom over grote afstanden verplaatsen en door de hele voedselketen. Onderzoek heeft aangewezen dat bepaalde vormen van BFRs en metabolieten van BFRs zeer toxisch zijn. Daarbij kunnen ze een hormoonontregelende werking hebben en impact hebben op het neuro- en immuunsysteem.

Verschillende richtlijnen hebben de productie en het gebruik van bepaalde BFRs al verboden of gelimiteerd, bijvoorbeeld de Restriction of Hazardous Substances (RoHS) richtlijn voor het gebruik van schadelijke stoffen in plasticindustrie. Daarnaast zijn enkele brandvertragers opgenomen in de prioritaire stoffenlijst van de Kaderrichtlijn Water.

Meer informatie over onze specialties vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.