Milieu >> Services >> Asfalt

Asfalt

Sidebar Image

Tot januari 2001 was het gebruik van teerhoudend asfalt in Nederlandse wegen toegestaan. Vanaf 1995 werd het gebruik hiervan echter sterk ontmoedigd. Het teerhoudend asfalt kan een hoge concentratie aan kankerverwekkende PAK-verbindingen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) bevatten. Deze kankerverwekkende eigenschap kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid.

Sinds 2001 is het gebruik van teerhoudend asfalt niet meer toegestaan en is het beleid erop gericht te voorkomen dat deze schadelijke PAK zich in het milieu verspreiden. Milieu-hygiënisch onderzoek naar asfalt vormt daarom een belangrijk aspect bij wegenbouwkundige werken. Een betrouwbare en nauwkeurige bepaling van de aanwezigheid van PAK is daarbij van groot belang. Aan de hand van laboratoriumresultaten wordt namelijk bepaald of (delen van) het asfalt hergebruikt kan worden.

Eurofins beschikt over de erkenningen en accreditaties die vereist zijn om deze analyses uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.