Services >> Ecologisch & hydrobiologisch onderzoek >> Ecologisch advies

Ecologisch advies

Sidebar Image

Door een steeds intensiever gebruik van land en klimaatveranderingen staat de natuur in ons land onder druk. Eurofins AquaSense heeft veel ervaring met het toepassen van haar ecologische kennis in beleids-, inrichtings- en beheersadviezen.

Eurofins AquaSense helpt u graag verder met vraagstukken op het gebied van:

  • Monitoringplannen
  • Effectstudies
  • Milieueffectrapportage (MER)
  • Passende beoordeling (PB)
  • Beleidsadviezen
  • KRW /KRM vraagstukken
  • Natura 2000
  • Data-analyses
  • GIS en statistiek
  • Innovatie studies 

Wanneer uw vraag niet tussen de aangeboden onderwerpen staat, maar wel een ecologisch thema heeft, dan denkt ons team graag met u mee om te kijken hoe we u kunnen helpen.

Tijdens veldwerkzaamheden kunnen er bijvoorbeeld ook bodem- of watermonsters worden genomen. Door het optimaal combineren van werkzaamheden kan Eurofins AquaSense u helpen om uw monitoring kostenefficiënt in te plannen en uit te voeren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar AmyStorm@eurofins.com.