Services >> Asbest & Inventory of Hazardous Materials >> Eindbeoordeling na asbestverwijdering

Eindbeoordeling na asbestverwijdering

Sidebar Image

Eurofins Sanitas Inspections

Asbestsaneringslocaties worden door Eurofins Sanitas Inspections gecontroleerd en beoordeeld op asbestveiligheid volgens NEN 2990. De opleveringsinspectie (vrijgave) bestaat uit een eindcontrolemeting na asbestsanering. Bij een positief resultaat kan de locatie weer veilig betreden worden. Als aan alle regels en richtlijnen is voldaan, ontvangt de opdrachtgever het finale opleveringsdocument, waaruit blijkt of de saneringslocatie weer veilig te betreden is zonder persoonlijke beschermingsmiddelen.

Mobiele asbestlaboratoria van Eurofins

Eurofins Sanitas Inspections beschikt over mobiele asbestlaboratoria, die vanwege hun flexibiliteit en mobiliteit altijd binnen de afgesproken termijn aanwezig kunnen zijn op uiteenlopende saneringslocaties binnen Nederland. De benodigde apparatuur om vezelconcentratie in luchtmonsters te analyseren is in het mobiele laboratorium direct beschikbaar. Indien alsnog gedetailleerder onderzoek nodig is, worden de monsters per direct naar het dichtstbijzijnde Eurofins laboratorium gebracht.

Eurofins is, als geaccrediteerde organisatie, altijd op de hoogte van de meest recente normen en wettelijke voorschriften. Hierdoor bieden wij opdrachtgevers de meest praktische oplossingen voor asbestvraagstukken.

Eurofins beschikt over de erkenningen en accreditaties die vereist zijn om deze analyses uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze inspectiemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via charlottevanlent@eurofins.com. Onze experts helpen u graag verder.