Services >> Asbest & Inventory of Hazardous Materials >> Eurofins Inventory of Hazardous Materials

Eurofins Inventory of Hazardous Materials

Sidebar Image

Hazardous Materials

Vanuit de EU is er een verordening, die ieder schip verplicht een onderzoek te doen naar aanwezigheid van gevaarlijke materialen aan boord en dit in kaart te brengen. Dit geldt nu voor schepen die aan het eind van de levenscyclus zijn en zal uiterlijk op 31 december 2020 gelden voor alle varende schepen. Dit onderzoek, ook wel Inventory of Hazardous Materials (IHM) genoemd, kunnen onze collega’s van Eurofins IHM voor u realiseren. Zij voeren een inventarisatie van gevaarlijke materialen aan boord uit en brengen dit vervolgens in kaart. Onder gevaarlijk materiaal wordt verstaan elk materiaal of elke substantie die mogelijk gevaarlijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en/of het milieu.

Strikte internationale regelgeving

Eurofins IHM stelt na ieder onderzoek een rapportage op conform de richtlijnen van de International Maritime Organization (IMO), de Safety of Life at Sea (SOLAS) conventie en de instructies van de Netherlands Shipping Inspectorate (Inspectie Leefomgeving en Transport). Hiermee voldoet Eurofins aan de strikte internationale regelgeving op het gebied van asbest en gevaarlijke materialen binnen de maritieme sector. Ieder onderzoek wordt uitgevoerd door één van onze gecertificeerde Hazardous Materials experts.

Wilt u meer informatie over de IHM mogelijkheden die Eurofins te bieden heeft, neem dan contact met ons op via yanniskramer@eurofins.com. Onze experts helpen u graag verder.