Services >> Specialistisch onderzoek >> Geneesmiddelen

Onderzoek naar geneesmiddelen

Sidebar Image

Via verschillende routes komen, vooral tijdens de gebruiksfase, zowel humane als diergeneesmiddelen in het milieu terecht. Deze biologisch actieve stoffen veroorzaken ongewenste effecten op onder meer aquatische en bodemorganismen. Dit heeft weer een grote impact op bodemprocessen en ecosystemen. Door een toename in monitoring is de afgelopen jaren een steeds groter aantal geneesmiddelen aangetoond in concentraties variërende van µg/l tot ng/l.

Echter, bij de toelatingsprocedures van geneesmiddelen wordt er momenteel nog geen of weinig rekening gehouden met milieuaspecten. Voor zowel humane als diergeneesmiddelen geldt dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van onderzoek en wetgeving. Chemische analyses vormen hierin een belangrijk onderdeel en zullen een steeds prominentere rol spelen in toekomstige monitoringsprogramma's.

Eurofins heeft een analysepakket voor de meest frequent voorkomende geneesmiddelen in water. Door toepassing van moderne analysetechnieken kunnen geneesmiddelen bepaald worden met een rapportagegrens van 0,01 µg/l.

Meer informatie over onze specialties vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.