Services >> Specialistisch onderzoek >> PFOS, PFOA & GenX

Onderzoek naar PFOS, PFOA & GenX

Sidebar Image

PFOS en PFOA

PFOS en PFOA zijn water-, vet- en vuilafstoten verbindingen en vinden hun toepassing in industriële en consumptieproducten zoals textiel, leder en papier. PFOS zorgt ook voor verlaging van de oppervlaktespanning in bijvoorbeeld blusschuim en verf en in hydraulische toepassingen in de luchtvaart.

Tijdens de productie, bij gebruik en ook als afvalproduct komen PFOS en PFOA in het milieu terecht. Blootstelling aan deze verbindingen geeft veel risico's voor de gezondheid; de verbindingen zijn namelijk erg toxisch. Daar komt bij dat PFOS en PFOA zeer persistent en bio-accumulatief zijn: ze verblijven lange tijd in het milieu. Deze stoffen worden in de hele wereld aangetroffen.

In 2010 is PFOS erkend als Persistent Organic Pollutants (POP) onder de UNEP Stockholm POPs Convention en is ook binnen OSPAR aangemerkt als 'Chemical for priority action'. De toepassing van PFOS in producten is binnen Europa reeds jaren aan banden gelegd. Producten die vervaardigd zijn buiten Europa moeten worden getest op aanwezigheid van PFOS. In Nederland mogen PFOS houdende, schuimvormende middelen sinds 2011 niet meer worden gebruikt. In 2013 is PFOS toegevoegd aan de prioritaire stoffenlijst van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De verbindingen PFOS en PFOA worden door Eurofins gemeten met behulp van LC-MS-MS technieken. Wij voeren analyses uit in oppervlaktewater, grondwater, drinkwater, afvalwater, zwemwater, grond en slib met zeer lage rapportagegrenzen.

GenX

GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings (fluorpolymeren) ter vervanging van PFOA. Omwonenden kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de chemische stoffen die gebruikt worden bij de GenX-technologie.

In Nederland gelden strenge emissie-eisen voor stoffen die voldoen aan de criteria voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het streven is om deze stoffen uit de leefomgeving te weren. Dit kan via bronaanpak of, indien de emissies niet voorkomen kunnen worden, te komen tot emissies beneden het verwaarloosbaar risico (de minimalisatieverplichting). GenX staat op de lijst met potentiële zeer zorgwekkende stoffen. 

De verbinding GenX wordt gemeten met behulp van (online SPE) LC-MS-MS techniek. Analyses kunnen worden uitgevoerd in de matrices oppervlaktewater, grondwater, drinkwater, afvalwater, zwemwater, grond en slib. Eurofins Environment is een van de meest geavanceerde, onafhankelijke milieulaboratoria ter wereld en biedt een totaalpakket op het gebied van milieuanalyses.

Meer informatie over onze specialties vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.