Services >> Asbest & Inventory of Hazardous Materials >> Asbest advies

Asbest advies

Sidebar Image

Asbestinventarisaties

Voordat in een gebouw, object of constructie werkzaamheden plaatsvinden, is het volgens de wet verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Dit geldt uitsluitend wanneer het object gebouwd is vóór 1994. De inventarisatie moet de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in kaart brengen. Binnen Eurofins kunt u hiervoor Sanitas Milieukundig Adviesbureau inschakelen. De inventarisatie start met visueel onderzoek en het nemen van materiaalmonsters van verdachte toepassingen. De resultaten daarvan worden gebundeld en verwerkt tot een asbestinventarisatierapport. Een inventarisatie wordt uitgevoerd door één van onze Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Deze collega is volledig gecertificeerd om een dergelijk onderzoek vakkundig uit te voeren.

Validatiemetingen

Asbesthoudend (bouw)materiaal is in het verleden veel toegepast in fabrieken, scholen, flats, arbeiderswoningen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en schuren. Maar ook in objecten zoals schepen, treinen, auto’s en wegen. Tijdens een asbestinventarisatie worden de materialen en toepassingen geclassificeerd in een risicoklasse. Dit gaat via de Stoffenmanager Asbest (SMA-rt). SMA-rt is een digitaal programma, waarmee op grond van een database met blootstellingsgegevens de risicoklasse van bepaalde typen werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal kan worden vastgesteld. De vastgestelde risicoklasse bepaalt vervolgens of en op welke wijze de sanering moet worden uitgevoerd. Het classificeren van de aangetroffen toepassingen kan de doorlooptijd van een project, alsmede de kosten hiervan, aanzienlijk doen verminderen.

Risicobeoordeling

Wanneer er het vermoeden bestaat dat er mogelijk blootstellingsrisico’s aan asbest zijn, kunnen deze in kaart worden gebracht via een risicobeoordeling. Door het nemen van kleef- en/of luchtmonsters kan de omvang van een asbestverontreiniging snel worden bepaald. Daarnaast kan worden vastgesteld hoe hoog het risico van asbest in het gebouw is. De uitkomst van het onderzoek bepaalt of het noodzakelijk is het asbest te verwijderen.

Asbestbeheersplan

Het is niet altijd noodzakelijk om asbest te verwijderen. Vaak is het mogelijk om een asbestveilige situatie te creëren. De collega’s van Sanitas Milieukundig Adviesbureau kunnen hier een asbestbeheersplan voor opstellen. Het asbestbeheersplan beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om een asbestveilige situatie tot stand te brengen. Voor gebruikers van een gebouw maakt het plan inzichtelijk op welke wijze het pand veilig kan worden gebruikt, zonder schade toe te brengen aan asbesthoudende toepassingen. Blootstelling aan asbest kan hiermee worden voorkomen. Aanvullend kunnen wij ook een asbestherkenningscursus verzorgen voor uw medewerkers. Met het volgen van de cursus wordt de kennis op het gebied van asbest vergroot, neemt de bewustwording toe en kunnen uw mensen de risico’s met betrekking tot asbest beter inschatten. De cursus kan in overleg op iedere locatie gegeven worden.

Eurofins beschikt over erkenningen en accreditaties die vereist zijn om deze analyses uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via yanniskramer@eurofins.com. Onze experts helpen u graag verder.