Eurofins Scientific >> Onze Geschiedenis >> Het opzetten van de infrastructuur

Het opzetten van de infrastructuur (2002–2004)

Sidebar Image

Deze periode was een tijd waarin Eurofins Scientific de infrastructuur moest ontwikkelen om het bestaande bedrijf te ondersteunen, maar ook om het bedrijf in staat te stellen efficiënter te werken. Grotere, meer gespecialiseerde en productievere sites werden ontwikkeld en de Groep kon meer verkopen en hogere marges genereren door schaalvoordelen en aanvullende kostenbesparende maatregelen (huur, personeel, verbruiksgoederen). Er is een uniform IT-platform ontwikkeld waarmee bedrijven over de hele wereld toegang hebben tot een steeds groter wordend verkoopportfolio en kunnen profiteren van geavanceerde logistiek.