Milieu >> Services >> Asbest & Inventory of Hazardous Materials

Asbest & Inventory of Hazardous Materials

Sidebar Image

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen (silicaten), die in de natuur voorkomen en opgebouwd zijn uit fijne, microscopisch kleine vezels. Vroeger werd asbest vooral als bouwmateriaal gebruikt en dit heeft zijn sporen nagelaten. Niet alleen gebouwen van vóór 1994 kunnen asbest bevatten, het kan ook in de bodem zitten. Als er te veel asbestvezels vrijkomen, is dit mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Daarom is het sinds 1993 in Nederland verboden om asbest te gebruiken.

Eurofins kan u op het gebied van asbest op vele vlakken landelijk van dienst zijn. Binnen onze laboratoria kunnen wij alle typen asbestmonsters voor u analyseren. Daarnaast zorgt het team van Eurofins Sanitas Inspecties voor het uitvoeren van een eindbeoordeling na asbestverwijdering. Klik hier voor meer informatie over onze collega’s van Eurofins Sanitas. Zoekt u specifiek een speler in het oosten van Nederland? Klik hier voor meer informatie over onze collega's van Eurofins ACMAA.

Aan boord van schepen inventariseren onze experts niet alleen asbest, maar ook overige gevaarlijke materialen. Binnen de maritieme markt is Eurofins Inventory of Hazardous Materials actief. Heeft u een asbestinventarisatierapport nodig voor een gebouw, object of constructie? Wij stellen deze voor u op conform alle geldende regels en richtlijnen. En zelfs als u projectbegeleiding wenst voor een asbestproject of een asbestherkenningscursus wilt geven aan uw medewerkers, bent u bij ons aan het juiste adres!  

Eurofins beschikt over de erkenningen en accreditaties die vereist zijn om deze analyses uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via charlottevanlent@eurofins.com. Onze experts helpen u graag verder.